Zwemmen in Machelenput op warme dagen

  • 14 juli 2020

Komend weekend start in Machelen het tijdelijk initiatief “veilig en legaal zwemmen in de oude Leie-arm”. Gemeenteraadslid Fauve Tack lanceerde het idee. Dit initiatief past in het plan om deze zomer in eigen gemeente coronaveilige vrijetijdsactiviteiten aan te bieden aan de inwoners, alsook in het lokaal hitteplan dat afkoelingsmogelijkheden voorziet in eigen gemeente.

Gedurende 4 weekends zal er op zaterdag- en zondagnamiddag, onder toezicht, gezwommen kunnen worden in Machelenput. Dit op 18-19 en 25-26 juli en 1-2 en 8-9 augustus. Telkens tussen 14.00 en 18.00 uur en onder voorbehoud van goed weer. Per uur worden maximum 25 zwemmers toegelaten. Voorafgaand inschrijven is dan ook verplicht. Buiten deze momenten blijft zwemmen in Machelenput strikt verboden en beboetbaar.

Voor de praktische realisatie werkt het gemeentebestuur samen met de bevoegde instanties Agentschap Natuur en Bos, de lokale politie en de brandweerzone. Ook de vzw Tobbedansen werkt mee aan de organisatie.

Voorafgaand inschrijven is verplicht via www.zulte.be/afspraak. Op vrijdagmiddag om 12.00 uur worden de inschrijvingen telkens afgesloten voor het daaropvolgende weekend.

Om alles veilig te laten verlopen, worden ook heel wat voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen genomen:

  • Er is steeds bewaking voorzien door zowel een gediplomeerd redder als een toezichter.
  • Er worden slechts 25 zwemmers tegelijkertijd toegelaten, in 4 tijdslots per namiddag (14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur), voor telkens een halfuur zwemmen. Zo kunnen zwemmers voldoende afstand houden van elkaar.
  • Baden is enkel mogelijk voor personen ouder dan 16 jaar.
  • De zwemzone wordt afgebakend door middel van boeien en er worden ladders voorzien om zich veilig in en uit het water te begeven.
  • De kwaliteit van het zwemwater wordt voorafgaand gecontroleerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.
  • Het dragen van een zwemvest en schoeisel is verplicht voor alle deelnemers. Zwemvesten worden voorzien en tussendoor gereinigd. Daarom wordt een halfuur voorzien tussen de tijdslots.
  • Watergebonden toestellen en geluidsbronnen zijn verboden.
  • Er wordt voorzien in tijdelijke omkleedruimte en sanitaire voorziening.
  • Aan deelnemers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen bij aankomst en vertrek.

Voor meer informatie over dit initiatief kan je terecht bij de dienst sport, sport@zulte.be of T 09 243 14 26.