Zulte, Staatsbaan 27

Gegevens aanvraag

Projectnummer omgevingsloket: 2019_038911

Inrichtingsnummer: 20190322-0086

Projectnummer gemeente: OP/2019/00116

Aanvrager: XL Servicestations BVBA

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Onderwerp: Aanpassing huidige vergunning en bijstelling milieuvoorwaarden (art. 4.2.5.1.1.)

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

 

Locatie(s)

Zulte, Staatsbaan 27, afdeling 1 sectie C nrs. 149B22 en 149Y30

 

Waar kan je alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt van 15 september 2019 tot en met 14 oktober 2019 kan je bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wens je het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan kom je langs bij het loket, tijdens de openingsuren.

Hoe bezwaar/opmerkingen/suggesties indienen

Je kan een bezwaar, opmerking of suggestie digitaal indienen via Omgevingsloket.

Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte. Deze wordt aangetekend verstuurd of kan je indienen tegen ontvangstbewijs aan het loket.

Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk het projectnummer omgevingsloket en gemeente.

 

Openingsuren

Milieudienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 07
09 243 14 01
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten