Zulte-Machelen, Rijksweg 119A

(herneming openbaar onderzoek ten gevolge van een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure)

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer omgevingsloket: 2019089284

Projectnummer gemeente: OP/2019/00102

Aanvrager: For Ever nv, Sophie Decock

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Onderwerp: slopen bedrijfsgebouw en bouwen meergezinswoning met handelsruimte (afwijking opp. garages)

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

  

Locatie(s)

Zulte-Machelen, Rijksweg 119A, afdeling 3 sectie B nr. 1016/l

 

Waar kan je alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt van 18 november 2019 tot en met 17 december 2019 kan je bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wens je het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan kom je langs bij het loket, tijdens de openingsuren.

 

Hoe bezwaar/opmerkingen/suggesties indienen

Je kan een bezwaar, opmerking of suggestie digitaal indienen via Omgevingsloket.

Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte. Deze wordt aangetekend verstuurd of kan je indienen tegen ontvangstbewijs aan het loket.

Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk het projectnummer omgevingsloket en gemeente.

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
08:30-12:00
25 december gesloten
26 december gesloten