Zulte-Machelen, Posthoornstraat 13

Gegevens aanvraag

Projectnummer omgevingsloket: 2019092676

Projectnummer gemeente: V_B/2019/00004

Aanvrager: Niels Bourgeois en Tessa Vancompernolle

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Onderwerp: bijstelling verkaveling: planmatige wijziging inzake bouwvrije strook en bouwdiepte en wijzigen voorschriften bijgebouw

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

  

Locatie(s)

Zulte-Machelen, Posthoornstraat 13, afdeling 3 sectie B nr. 64/f² - lot 1

 

Waar kan je alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt van 2 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019 kan je bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wens je het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan kom je langs bij het loket, tijdens de openingsuren.

 

Hoe bezwaar/opmerkingen/suggesties indienen

Je kan een bezwaar, opmerking of suggestie digitaal indienen via Omgevingsloket.

Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte. Deze wordt aangetekend verstuurd of kan je indienen tegen ontvangstbewijs aan het loket.

Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk het projectnummer omgevingsloket en gemeente.

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
13:30-19:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten