Woonkwaliteit

 • Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting, dit is vastgelegd in de Vlaamse wooncode.
 • De gemeente en het agentschap Wonen Vlaanderen werken samen om dit recht te bewaken. 
 • Wanneer een woning/appartement/studio/kamer niet meer voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van het Vlaams Gewest, dan kan deze ongeschikt/onbewoonbaar worden verklaard.

 

Woningonderzoek

 • Zijn er klachten of problemen over de kwaliteit van wonen, dan kan er een woningonderzoek ingesteld worden.
 • Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, Sociaal Huis, sociale (woon)organisaties, …

 

Procedure

 • via schriftelijk verzoek bij het college van burgemeester en schepenen, met

  • de identificatiegegevens van de aanvrager en – indien verschillend - de bewoner;
  • het adres van de woning;
  • een opsomming van de klachten.
 • De bewoner wordt op de hoogte gebracht van het verloop van de procedure en de mogelijke gevolgen ervan.
 • De woningcontroleur doet een vooronderzoek en vraagt o.b.v. zijn bevindingen aan de eigenaar om de gebreken weg te werken.
 • Is de eigenaar bereid de gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, dan wordt er even afgewacht en wordt er een 2e controle gedaan. Indien alles ok is, wordt de procedure afgesloten.
  • Indien een woning na uitvoering van de nodige werken in orde is, kan de eigenaar een conformiteitsattest aanvragen.
 • Reageert de eigenaar niet op de brief, dan start de officiële procedure bij Wonen Oost-Vlaanderen.
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Warning 15 augustus gesloten