Werken met signalisatievergunning

 • Een signalisatie aanvragen is verplicht wanneer je werken uitvoert op openbaar domein, die de normale verkeerscirculatie hinderen.

Procedure

 • Vraag de vergunning minstens 14 werkdagen voor de aanvang van de werken aan. 
 • via het formulier, samen met de nodige bijlages.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Na de goedkeuring van de signalisatievergunning word je schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bedrag

 • Gratis

Nodig

 • Een plan op schaal met opgave van alle nuttige afmetingen van de oppervlakte van het openbaar domein die zal ingenomen worden.
 • Een ondertekend signalisatieplan met omstandige opgave van alle signalisatiemiddelen die zullen aangewend worden vóór de aanvang van de werkzaamheden.
 • Een afschrift van de rubriek “signalisatie” van het voorziene bestek.
 • In voorkomend geval: een plan van fasering van de werken.
 • In voorkomend geval: een kopie van de modelbrief, gericht aan de getroffen bewoners en handelaars, met opsomming van alle nuttige inlichtingen om de hinder te beperken.
 • In voorkomend geval: een kopie van de aanvraag of toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op het grondgebied van een andere gemeente.
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak