Wegenwerken Houtstraat

In het wegen –en rioleringswerk Houtstraat wordt het bestaande pompstation in de Karreweg thv de Zaubeek vervangen. Om deze werken uit te voeren wordt het fietspad in de Karreweg thv de Zaubeek afgesloten in de periode van 24 mei tem 29 juni.

Er wordt een omleiding voor fietsers voorzien vanaf het kruispunt Karreweg/Stokstraat via Karreweg, Houtstraat, Eikenhaagstraat, Waalbeekstraat, Zaubeekstraat, Blauwdreef en Karreweg.

Voor het aanleveren van materiaal (3 werkdagen in deze periode) wordt het verkeer in de Karreweg geregeld met beurtelings passeren met verkeerslichten.

Terug naar alle nieuws