Snelheidszones

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Gemeente Zulte kiest voor 3 snelheidszones: 30, 50 en 70 km/u.

Op drukke gewestwegen wordt de snelheid op heden reeds beperkt tot 70 km/u. Op vele gemeentelijke landbouwwegen gelden geen snelheidsbeperkingen, waardoor deze landelijke wegen gebruikt worden als snelle sluipwegen. Om de snelheden in deze wegen te beperken, opteerde het gemeentebestuur voor een algemene maximumsnelheid van 70 km/u tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan.

Bij de indeling van de snelheidszones werd rekening gehouden met de functies van de wegen en de aard van de ruimtelijke omstandigheden.

30 km/u in schoolomgevingen.

50 km/u in

bebouwde kommen.

70 km/u in buitengebieden.

 De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Deze borden moeten in tegenstelling tot gewone snelheidsborden niet herhaald worden aan elke kruispunt. Hierdoor zal een aanzienlijk deel van de gewone verkeersborden verdwijnen.

Met de invoering van de snelheidszones wil het gemeenbestuur de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de gemeente verhogen. Snelheid is immers één van de grote risicofactoren in het verkeer, dit blijkt ook uit de resultaten van de ongevallenanalyse van de lokale politie.

Kaart overzicht snelheidszones in Zulte ( 85.4 kB)