Brandweer

De gemeente Zulte maakt deel uit van de  'brandweerzone centrum'.

Voor alle dringende hulpoproepen (vb. brand, ongeval, e.d.) kan u terecht op het noodnummer 112. Op deze manier zal  het hulpcentrum de snelst beschikbare middelen ter plaatse sturen.

Voor niet dringende oproepen zoals  (bv. wespennesten, wateroverlast, stormschade,…) dient men bij voorkeur het desbetreffende invulformulier op het E-loket van de brandweerzone in te vullen (terug te vinden onderaan de startpagina van de website van de brandweerzone – www.brandweerzonecentrum.be ) of wanneer u niet over internet zou beschikken te bellen naar het nummer 09/268.88.48.Op deze manier blijft het noodnummer 112 vrij voor echt dringende oproepen.

Voor alle wettelijke taken van de brandweer, zoals het blussen van branden en het bevrijden van slachtoffers bij verkeers-  of/ arbeidsongevallen, is de tussenkomst gratis. Voor andere brandweertussenkomsten (bv. wespenbestrijding) zal een factuur opgemaakt worden. De tarieven hiervoor kan u terugvinden in het zonaal retributiereglement ( 131.4 kB).

Nuttige links: Website brandweerzone Centrum:  www.brandweerzonecentrum.be

Aanverwante onderwerpen