Civiele bescherming

De Civiele Bescherming is een vrijwilligerskorps dat voorziet in de ondersteuning van de stedelijke brandweer. De burgemeester kan deze dienst oproepen bij bijvoorbeeld een natuurramp, wateroverlast,…
De Civiele Bescherming staat o.a. in voor bijstand, vervoer, logistieke steun en diverse werken. De opdrachten hebben een sociaal karakter en de geleverde prestaties komen ten goede aan de gemeenschap.

Hier vind je een opsomming van enkele opdrachten waarvoor de Civiele Bescherming Deinze-Zulte, naast de bovenvermelde algemene dienstverlening, in het verleden instond:

  • parkingwachter op allerlei festiviteiten en evenementen;
  • gemachtigd opzichter op gevaarlijke oversteekplaatsen aan scholen;
  • hulp bij verhuis in verschillende rustoorden;
  • nachtelijk toezicht op beurzen en evenementen;
  • begeleiding van Cantelclaerstoet en Firtelstoet;
  • wekelijkse wandelingen met bewoners van bejaardentehuizen.