BuurtInformatieNetwerk (BIN)

Een Buurt Informatie Netwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd gebied. Een BIN staat onder leiding van een coördinator en functioneert in overleg en in samenspraak met de politiediensten. Zo wordt er voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiedienst gezorgd. Dit alles gebeurt op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen. Zo kan een snelle en doeltreffende info-uitwisseling georganiseerd worden zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het voorkomen van het plegen van misdrijven. Het kan daarnaast nog sociale en preventieve taken vervullen.

In onze gemeente zijn er 8 buurtinformatienetwerken actief:

  • De Kloosterhoek
  • Oudenaardestraat
  • Waalbeek
  • Leliepark
  • Statiehoek
  • Limnander
  • Houtstraat
  • De Piste

Er is ook 1 BIN-Z (zelfstandigen) actief: Zaubeek

Je kan meer info vinden op de website van de politie, onder preventie.