Ondernemingsloket

KMO

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 24
F 09 243 14 01
kmo@zulte.be
Medewerkers

Wie in het verleden in België een zaak wou opstarten, werd al snel geconfronteerd met een hele reeks administratieve beslommeringen. Een vestigingsattest kon u via de Kamer van Ambachten en Neringen krijgen, voor een inschrijving in het handelsregister moest u dan weer naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, enz...
Voortaan hoeft dit niet meer en kunt u voor al uw administratieve formaliteiten terecht bij een ondernemingsloket.
Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren over het ganse land. U kan deze opzoeken via volgende link:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een