PWA

Via het PWA kan u als particulier taken laten uitvoeren die momenteel in onze maatschappij beantwoorden aan een reële nood. Concreet gaat het om hulp bij klein tuinonderhoud en klusjes, hulp bij de bewaking of begeleiding van zieken en kinderen, hulp bij het verrichten van administratieve formaliteiten,...

Onderwijsinstellingen kunnen ook bij de PWA terecht om een handje toe te steken bij de maaltijden in de refter, de naschoolse opvang, busbegeleiding,...

Lokale overheden en vzw's kunnen administratieve hulp vragen, ook hulp bij evenementen (zoals recepties, festiviteiten, sportkampen,...) Tenslotte is er de land-en tuinbouwsector waar PWA-werknemers aan de slag kunnen voor stekken, verpotten, sorteren van planten, extra hulp bij occasionele seizoensgebonden activiteiten,...

De dienst is gevestigd in het OCMW-gebouw in Zulte. Meer informatie over de PWA vindt u op de website van het OCMW.