Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Definitieve vaststelling rooilijnplan Oude Weg

BUURTWEGWIJZIGINGEN

BERICHT

Het College van burgemeester en schepenen van Zulte

brengt ter kennis van het publiek dat de deputatie van de provincieraad van
Oost-Vlaanderen, in haar zitting van 1 maart 2018

beslist heeft het rooilijnplan voor een deel van de Oude Weg (buurtweg 4) definitief vastgesteld.

De personen die zich door de beslissing van de deputatie benadeeld mochten achten, kunnen er beroep tegen aantekenen bij de bevoegde Vlaamse minister. Dit beroep moet aan de heer gouverneur van de provincie (Provinciehuis, Gouvernementstraat nr. 1, 9000 Gent) bezorgd worden binnen de 15 dagen volgend op onderhavige afkondiging.

Dit bericht zal van heden tot 26 maart 2018 aanstaande aangeplakt blijven.

Zulte, 12 maart 2018

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Openbaar onderzoek RUP 32 'Quintyn bvba' (van 05.03.2018 t.e.m. 03.05.2018)

Openbaar onderzoek RUP 37 'Trappen Smet' (van 26.02.2018 t.e.m. 26.04.2018)

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: 2018001830

Aanvrager: Koen Vynckier-Lucie Ackerman

Ligging: Linkeroever 86, Zulte

Periode openbaar onderzoek: van 22 februari 2018 t.e.m. 24 maart 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 16.6 kB) Koen Vynckier-Lucie Ackerman

Referentie omgevingsloket: 2018003467

Aanvrager: De Biest nv, mevr. Roseline Ragolle

Ligging: Houtstraat 81A, Zulte-Olsene

Periode openbaar onderzoek: van 22 februari 2018 t.e.m. 24 maart 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 81.9 kB) De Biest nv

Referentie omgevingsloket: 2018010762

Aanvrager: Luc Veys-Magdalena Polfliet

Ligging: Nijverheidsstraat 27, Zulte

Periode openbaar onderzoek: van 3 maart 2018 t.e.m. 2 april 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 38.4 kB) Luc Veys-Magdalena Polfliet

Referentie omgevingsloket: 2018004121

Aanvrager: dhr. Rinaldo Castelli namens Bomarbre--Marbralys (Stone West)

Ligging: Grote Steenweg 13, Zulte

Periode openbaar onderzoek: van 9 maart 2018 t.e.m. 8 april 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 74.6 kB) Bomarbre-Marbralys

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 2018009503

Aanvrager: Ann Steyaert

Ligging: Kasteelstraat 23, Zulte-Olsene

Omschrijving project: melding: plaatsen veranda

Bekendmaking bekijken: meldingsakte ( 167.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018023188

Aanvrager: Jan Vanhauwaert

Ligging: Limnanderdreef 41

Omschrijving project: melding: aanvraag zorgwoning

Bekendmaking bekijken: meldingsakte ( 169.6 kB)

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.