Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Openbaar onderzoek gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 73 (Putweg) gelegen in het Leliepark (29 oktober 2018 tot 28 november 2018)

bericht ( 24.6 kB) openbaar onderzoek

plan ( 2.1 MB) gedeeltelijke verplaatsing

plan ( 2.1 MB) rooilijn

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

RUP 39 'Recreatiezone Waalmeers': publieke raadpleging procesnota ( 568.8 kB) en startnota ( 3.1 MB) (van 9 november 2018 tot 7 januari 2019).

Er wordt tijdens dit openbaar onderzoek een participatiemoment georganiseerd op 19 november 2018 (tussen 13u30 en 19u00 in de koepelzaal van het gemeentehuis).

Erfgoed

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving plan-MER

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek

Referentie omgevingsloket: 2018108299

Aanvrager: Lieven Lippens

Ligging: Zaubeekstraat 219, Zulte

Omschrijving project: bouwen bijgebouw (afwijking opp.)

Periode openbaar onderzoek: 18 oktober 2018 tot 16 november 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018119714

Aanvrager: Liessa Lakiere

Ligging: Polderstraat 24c, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen tuinhuis (afwijking opp. en inplanting)

Periode openbaar onderzoek: 25 oktober 2018 tot 23 november 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018116322

Aanvrager: Emmy Beyls

Ligging: Modest Huys-laan 29, Zulte

Omschrijving project: verbouwen woning (afwijking dakhelling)

Periode openbaar onderzoek: 26 oktober 2018 tot 24 november 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018104175

Aanvrager: Anthony Van Quickelberghe

Ligging: Gaverweg, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verkavelen van grond in 6 loten (lot 1-2: halfopen bebouwing, lot 3-6: open bebouwing)

Periode openbaar onderzoek: 9 november 2018 tot 8 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.2 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018111033

Aanvrager: Anthony Van Quickelberghe

Ligging: Dennenstraat-Kouterweg, Zulte

Omschrijving project: verkavelen van grond in 5 loten (lot 1-4: halfopen bebouwing, lot 5: open bebouwing)

Periode openbaar onderzoek: 9 november 2018 tot 8 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.2 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018021206

Aanvrager: Joke Transaux

Ligging: Pereboomstraat 11, Zulte-Olsene

Omschrijving project: herbouwen stallen, hoevetoerisme + milieuvergunning klasse 2 (stallen van 27-tal paarden)

Periode openbaar onderzoek: 10 november 2018 tot 9 december 2018 (n.a.v. een wijzigingsverzoek)

Bekendmaking bekijken: affiche ( 23.1 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018115697

Aanvrager: Lieven Coussement-Valérie Rottier

Ligging: Bokstraat 32b, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen ééngezinswoning + bouwen bijgebouw

Periode openbaar onderzoek: 13 november 2018 tot 12 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 41.5 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 2018082539

Aanvrager: BAUTERS NICO EN JO BVBA, Nico Bauters

Ligging: Molenstraat-Nieuwlandstraat, Zulte-Olsene

Omschrijving project: verkavelen van grond in 3 loten

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 62.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018080347

Aanvrager: Anthony Van Quickelberghe

Ligging: Dennenstraat, Zulte

Omschrijving project: verkavelen van grond in 1 lot voor halfopen bebouwing

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 59.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018082539

Aanvrager: Mariska Delafonteyne

Ligging: Sparrenstraat 29, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden achterbouw woning + regulariseren garage

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018100047

Aanvrager: André Michels

Ligging: Olmenlaan 94, Zulte

Omschrijving project: rooien beukenboom

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 53.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018108543

Aanvrager: Tom Landsheere

Ligging: Leeuwerikstraat, Zulte

Omschrijving project: melding: plaatsing veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking melding ( 65.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2017011571

Aanvrager: TMVW, Lieven Sandrap

Ligging: Warande-, deel Olsenestraat, Zulte

Omschrijving project: uitvoeren wegenis- en rioleringswerken

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 60.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018065952

Aanvrager: Ignace Tavernier-Candice Martens

Ligging: Groeneweg 58b, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen alleenstaande woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018064564

Inrichtingsnummer: 20180326-0004

Aanvrager: Pieter Bothuyne

Ligging: Ponteputstraat, Zulte-Olsene

Omschrijving project: veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging pluimveehouderij + bouwen moederdierenstal, betonverharding en elektriciteitscabine, rooien 5 bomen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 178.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018091302

Aanvrager: Classanic, Nico Claerhout

Ligging: Nieuwlandstraat 27, Zulte-Olsene

Omschrijving project: afbraak woning met berging, aanleg grasperk

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018101931

Aanvrager: Nadine Ghistelinck

Ligging: Machelenstraat 37, Zulte-Olsene

Omschrijving project: rooien spar

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 52.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018065561

Aanvrager: Delphine Vandenbossche

Ligging: Heirweg-De Dreve, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bijstelling verkaveling voor lot 1 zowel planmatig als inzake stedenbouwkundige voorschriften

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 66.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018039074

Aanvrager: Immo Bimaxx, Pascal Vanhulle

Ligging: Karreweg 54, Zulte

Omschrijving project: uitbreiden opslagplaats voor bouwmateriaal

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 60.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018116448

Aanvrager: Chiro Machelen, Joke Vandesompele

Ligging: Leihoekstraat 6B, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen container

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018052309

Aanvrager: Guido Vanrysselberghe

Ligging: Grote Steenweg 176, Zulte-Olsene

Omschrijving project: verbouwen meergezinswoning, nl. uitbreiding met 2 appartementen door het bouwen van een dakvolume, wijzigen indeling vergunde garages en bouwen houten afvalberging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018083921

Aanvrager: Yves Carton-Kathleen Beirlaen

Ligging: Kouterweg 35, Zulte

Omschrijving project: bouwen vervanginswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018082106

Aanvrager: William Vanblaere-Kato Engels

Ligging: Schoolstraat 5, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 43.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018084181

Aanvrager: Sander Van Wassenhove-Jolien Carlier

Ligging: Knokstraat, Zulte

Omschrijving project: bouwen halfopen woning en tuinberging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018096451

Aanvrager: Angelo Verhellen

Ligging: Waalstraat 190, Zulte

Omschrijving project: slopen bestaande garage en bouwen garage

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 52.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018067741

Aanvrager: Geert De Jaeger-Katrien Peers

Ligging: Meylegemstraat 12, Zulte-Olsene

Omschrijving project: slopen bestaande woning, bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018057655

Aanvrager: TNT Express bvba

Ligging: Leenstraat 175, Zulte

Omschrijving project: slopen van een gedeelte van een bestaand kantoor, bouwen van 3 laadkaaien en uitbreiden van de hoofdhal voor casterdecks en een oplaadlokaal voor vorkheftrucks en verandering van een bestaande ingedeelde inrichting (klasse II) door wijziging of uitbreiding van diverse rubrieken

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 62.3 kB)

Openbaar nut

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.