Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving plan-MER

Terinzagelegging van de kennisgeving plan-MER watergevoelige open ruimtegebieden (WORG)

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 over de Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis. U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

Kennisgevingsnota ( 1.6 MB)

Kaart Zulte ( 443.3 kB)

plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Kennisgeving MER ( 1.4 MB)
Gele affiche ( 515.8 kB)

In elk provinciehuis van de provincie wordt tevens een analoge versie ter inzage gelegd. Indien iemand de kennisgeving analoog wenst in te kijken dient deze zich vervolgens te wenden tot de provincie.  

De bevolking kan tot en met 16 oktober 2018 opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
  • via de gemeente/stad.
  • via de provincie

Op de website van de dienst Mer vindt u een standaardformulier waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek

Referentie omgevingsloket: 2018067741

Aanvrager: Geert De Jaeger-Katrien Peers

Ligging: Meylegemstraat 12, Zulte-Olsene

Omschrijving project: slopen bestaande woning, bouwen ééngezinswoning

Periode openbaar onderzoek: 11 september 2018 tot 11 oktober 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.2 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018093692

Aanvrager: Provincie Oost-Vlaanderen

Ligging: langsheen spoorweg tussen Kruishoutemstraat en Nachtegaalstraat (Deinze), Zulte-Machelen

Omschrijving project: aanleg fietssnelweg F7, deeltraject Kruishoutemstraat-Nachtegaalstraat

Periode openbaar onderzoek: 11 september 2018 tot 11 oktober 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018102724

Aanvrager: nv Smet Konstrukt, Walter Desmet

Ligging: Staatsbaan 289-291, Oude Weg 182-184, Zulte

Omschrijving project: aanleggen groenscherm met uitbreiding parking personeel, uitbreiding opslagplaats hout

Periode openbaar onderzoek: 18 september 2018 tot 18 oktober 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018101284

Aanvrager: Daniël De Keukeleire-Monique D'Halluin

Ligging: Eikstraat 67-69, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen koppelwoning na sloop bestaande woningen

Periode openbaar onderzoek: 21 september 2018 tot 21 oktober 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.6 kB)

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 201804502

Aanvrager: Sibomat nv, Jan Lootens

Ligging: Waalstraat, Zulte

Omschrijving project: bouwen 3 koppelwoningen met tuinberging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018064202

Aanvrager: Peter De Greef-Anna De Meyer

Ligging:Dorpsstraat 34A, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen/uitbreiden ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 46.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018055109

Aanvrager: Mathias Bonte-Nathalie Cnudde

Ligging: Vinkstraat 24, Zulte

Omschrijving project: verbouwen/renovatie en uitbreiden ééngezinswoning + regulariseren garage en dak woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 47.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018071778

Aanvrager: FIBO Construct bvba, Filip Maes

Ligging: Statiestraat 29, Zulte

Omschrijving project: wijzigen indeling reeds vergund appartement en plat dak omvormen tot terras

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018066990

Aanvrager: Eveline Thijs

Ligging: Petegemstraat 54, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen tussenbouw/veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018073316

Aanvrager: Bruno Verbeeck

Ligging: Drogenboomstraat 25, Zulte

Omschrijving project: plaatsen veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018036594

Aanvrager: Lander Vaneeckhaute

Ligging: Kerkstraat 70, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen carport en tuinmuur

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018096735

Aanvrager: Julie Claeys

Ligging: Brandstraat 49, Zulte-Machelen

Omschrijving project: melding: plaatsen veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking aktename melding ( 65.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018060594

Aanvrager: Dirk Colman-Kathleen Dierick

Ligging: Bokstraat 19, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbinden woning en bijgebouw tot zorgwoning + regularisaties

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018042523

Aanvrager: Elia Asset

Ligging: Zulte-Machelen, Zulte-Olsene, Grammenestraat, Groeneweg, Grote Steenweg, Hoevestraat, Houtstraat, Karreweg, Oudenaardestraat, Peper-Los, Ponteputstaat, Rijksweg, Terwallenstraat

Omschrijving project: vervangen geleiders lijn Horta-Avelgem in Anzegem, Avelgem, Wortegem-Petegem, Kruishoutem, Zomergem, Nevele, Deinze en Zulte

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 60.4 kB)

Openbaar nut

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.