Bodembeheer

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Cofinanciering

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via 'cofinanciering'. Een wijziging van het Vlaamse reglement voor bodemsanering en bodembescherming (Vlarebo) maakte dit mogelijk door het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013.

Sinds 1 september 2013 kunt u de aanvraag voor cofinanciering van bodemsanering bij de OVAM indienen. De aanvraag is pas ontvankelijk als de OVAM het correct ingevulde aanvraagformulier zowel elektronisch als aangetekend ontvangen heeft. U vindt het aanvraagformulier en het model voor de raming van de kosten onderaan bij de publicaties.

Meer informatie vindt u in de  brochure. De cofinancieringsregeling voldoet aan de voorwaarden van de Europese de-minimisverordening waardoor maximaal 200.000 euro over drie opeenvolgende belastingjaren toegekend wordt. In de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 vindt u de werking van de Europese Unie op de-minimissteuntoepassing.

Contact

OVAM - cel Beleidsondersteuning
015 284 512
bodem@ovam.be