Containerpark

Voor wie ?

Alleen inwoners van Zulte kunnen afval afkomstig van hun eigen adres selectief aanbieden in het containerpark. De toegang tot het containerpark wordt gecontroleerd via de identiteitskaart.

Vanaf 1 maart 2017 worden 3 fracties (grof vuil - zuiver steenpuin - ander bouwafval) betalend - zie brochure ‘WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK (5.3 MB)'

U mag nog steeds maximaal 5x/maand/adres en max. 2x/dag/adres afval naar het containerpark brengen.

De afvalstoffen moeten gesorteerd aangebracht worden en zorgvuldig in de daartoe voorziene containers gedeponeerd worden.

Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik met een aanhangwagen met nummerplaat die niet met de letter Q of U (meer dan 750 kg) begint zijn toegelaten voor de aanvoer van de afvalstoffen als ze niet hoger zijn dan 1,95 meter. Alle andere voertuigen zijn niet toegelaten. Personen te voet, met de fiets, bromfiets, stootkar of kruiwagen zijn wel toegelaten, maar moeten zich ook iedere keer laten registreren.

Op dinsdagnamiddag van 13.00-17.00 uur zijn kleine bedrijfsvoertuigen (bestelwagens, aanhangwagens met een nummerplaat die met de letter Q of U begint) hoger dan 1,95 meter wel toegelaten.

Particulieren die niet ingeschreven staan in de gemeente Zulte (en dus buiten de gemeente wonen) maar hier een woning in eigendom hebben waar niemand ingeschreven staat en waarvoor milieubelasting betaald wordt, kunnen een koppeling vragen op hun identiteitskaart.

Particulieren die ingeschreven staan in de gemeente Zulte, kunnen een aparte badge verkrijgen als zij meer dan één woning in Zulte bezitten waar geen andere personen officieel staan ingeschreven en waarvoor milieubelasting betaald wordt.

De termijn loopt maximaal tot het eind van het jaar van aanvraag of tot wanneer op dat adres iemand ingeschreven wordt. Verlenging kan aangevraagd worden.

Eigenaars van onbebouwde percelen komen niet in aanmerking.

Verenigingen - scholen - openbare besturen kunnen met hun afval op het containerpark terecht na het maken van een afspraak met de toezichters, en mits het strikt naleven van de voorwaarden die zij opleggen.

Bij aanbrengen van afval door zelfstandigen moet een aanbrengformulier (66.2 kB), ingevuld worden. De hoeveelheden zullen door de toezichters ingevuld worden. Maandelijks volgt er dan facturatie. 

Welke afvalstoffen kunnen worden aangeboden op het containerpark?

GRATIS:

Oud papier en karton:

 • Oud papier en karton moeten in zuivere toestand worden aangebracht, lege dozen moeten worden verscheurd of in elkaar gevouwen.
 • Zijn geen oud papier en karton: carbonpapier, vinylpapier, vetpapier, behangpapier, aluminiumpapier, geplastificeerd- of zelfklevend papier, drankkartons, plastic-touwtjes of metalen bindmaterialen mogen eveneens niet worden achtergelaten in de container voor oud papier en karton.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 1 m³

Frituurvet en frituurolie:

 • Deze vetten en oliën moeten in gebruikte doch verder zuivere toestand worden aangeleverd in een gesloten recipiënt, en moeten ontdaan zijn van organische stoffen (zoals frietresten e.d.). Ze mogen ook niet vermengd zijn met motoroliën.
 • Hoeveelheidsbeperking: geen

Metalen:

 • Hieronder wordt verstaan: metalen zoals ijzer, zink, koper, brons, tin e.a. die in de vorm van draden, platen, buizen, enz. worden aangeleverd. Lichte verontreinigingen met kunststoffen, hout, en andere kunnen worden toegelaten.
 • Verder behoren ook tot deze categorie van afvalstoffen: afspandraad, radiatoren, niet-elektrische kabels, velgen, lege verfpotten, ketels, en alle andere metalen gebruiksvoorwerpen of werktuigen van beperkte omvang.
 • Mogen niet in de container van de metalen worden gedeponeerd: allerhande tanks, witgoed zoals koeltoestellen, diepvriestoestellen, wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines, airco’s, elektrische radiatoren, elektrische kachels, gashouders.
 • Hoeveelheisdbeperking: geen

TL-lampen en spaarlampen:

 • Hieronder wordt verstaan: oude, niet gebroken TL-(neon)lampen en spaarlampen.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 3 stuks

Accu’s:

 • Hieronder wordt verstaan accu’s van auto’s, moto’s, grasmaaiers. Lekkende accu’s kunnen niet worden aanvaard.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 2 stuks

Hol glas voor de glasbollen:

 • Hieronder wordt verstaan: flessen, bokalen, vazen (ontdaan van deksels, stoppen en doppen en voldoende gereinigd). De bezoeker moet het glas sorteren op kleur: enerzijds wit glas en anderzijds gekleurd glas (groen, bruin, …).
 • TL-lampen, kruiken in aardewerk, porselein, spiegels, kristal, ampullen, autoruiten en alle andere vlak glas mogen niet gedeponeerd worden in de glasbollen.
 • Hoeveelheidsbeperking: geen

Vlak glas:

 • Hieronder wordt verstaan: vensterglas, serreglas, dubbelglas ontdaan van de omlijstingen, spiegelglas, gewapend glas (draadglas).
 • Niet toegelaten zijn: loodglas, hittebestendig glas (keramische kookplaten, ruitjes van kachels…), kogelvrij glas, autoruiten, hol glas.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 2 m²

Snoeihout - tuinafval - boomstronken:
Het groenafval moet op volgende wijze aangebracht worden:

 • Boomwortels van normale omvang op de grond te deponeren op de door toezichters aangeduide plaats. Alle restafval moet verwijderd worden.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 2 wortels van normale omvang
 • Snoeihout (dat ontstaat door de normale werking van particuliere huishoudens): maximum lengte 2 meter, maximum dikte van de takken 30 cm, op de grond te deponeren op de door toezichters aangeduide plaats. Alle restafval en wortels moeten verwijderd worden.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 2 m³
 • Klein tuinafval (= bladeren, en opkuis uit tuin zijnde planten, gras, klein snoeisel en onkruid): los uit te gieten op de door toezichters aangeduide plaats. Alle restafval moet verwijderd worden.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 5 verpakkingen van 25 kg

Het ledigen van Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT)-container is niet toegelaten.

Houtafval:

 • Hieronder wordt verstaan: paletten, bekistingen, deuren en ramen ontdaan van het glas, kasten, banken, stoelen, enz. al dan niet beschilderd.
 • Houtsoorten bewerkt met verduurzaamde producten, met name producten die met chemische houtverduurzaamheidsmiddelen en/ of brandvertragingsproducten werden behandeld om de duurzaamheid van het hout te verhogen, m.a.w. om de aantasting van het hout door schimmels, insecten en bacteriën te voorkomen, en/of de brandweerstand te verbeteren, mogen niet worden gedeponeerd in de container voor houtafval. Hiervoor dient u een externe firma aan te spreken.
 • Snoeihout en boomstronken behoren ook niet bij het houtafval, hiervoor zijn aparte opslagruimtes voorzien.
 • Hoeveelheidsbeperking: max. 0,50 m³

Textiel en schoenen:

 • Hieronder wordt verstaan herbruikbare, niet-verontreinigde kledij, lakens, mutsen, handschoenen, sjaals, kledij in lederwaren, lakens en schoenen.
 • Deze moeten in propere volledige staat, in een zak in de container gedeponeerd worden.
 • Hoeveelheidsbeperking: geen

Piepschuim, E.P.S., isomo:

 • Hieronder worden verstaan: zuiver wit piepschuim zoveel als mogelijk in kleinere stukken gebroken. Voornamelijk het piepschuim dat afkomstig is van verpakkingen en isolatie wordt hier beoogd.
 • Vallen niet onder deze noemer: vlees- en visschaaltjes. Deze moeten in de restvuilzak.
 • Hoeveelheidsbeperking: geen

Banden van voertuigen of motoren

 • Hieronder dient te worden verstaan: banden zonder velgen van personenwagens, 4X4, aanhangwagens, caravans, lichte bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, motoren en scooters.
 • Vrachtwagen- en tractorbanden zijn verboden.
 • Hoeveelheidsbeperking: 2 zonder velgen

Afgedankte elektrische en elektronische toestellen (A.E.E.A.):
We onderscheiden hier twee soorten:

a. Witgoed (al dan niet c.f.k.-houdend):

· Hieronder vallen: koelkasten, diepvriestoestellen, airco’s, elektrische fornuizen, droogkasten, elektrische grasmaaimachines, boilers, dampkappen, vaatwasmachines

· Hoeveelheidsbeperking: geen

b. Bruingoed beeldbuishoudende en niet beeldbuishoudende toestellen

· Hieronder vallen: televisietoestellen, PC-monitors, hifi ketens, koffiezetapparaten, broodroosters, computers, stofzuigers, communicatieapparatuur, gedemonteerde toestellen en apparaten enz….

· Hoeveelheidsbeperking: geen

c. Rookmelders (optische en ionische)

· Hoeveelheidsbeperking: geen

Luierafval:

 • Hieronder wordt verstaan: incontinentiemateriaal, babyluierafval, babyverzorgingsdoekjes, bedonderleggers.
 • Zijn geen luierafval en kunnen niet aanvaard worden: papier en plastic, maandverband, washandjes, broekjes, risicohoudend medisch afval, restafval, latex handschoenen, urineopvangzakken.
 • De bezoeker is verplicht gebruik te maken van de speciale inzamelzak aan te kopen op het centraal gemeentehuis.
 • Hoeveelheidsbeperking: geen.

Gebonden asbest:

 • Hieronder wordt verstaan: golfplaten uit gebonden asbest, dakleien, geveltegels, bloembakken. Buizen voor riolering, waterleiding, schouwen. Asbesthoudende vloerbekleding.
 • Verboden: Ongebonden asbest: asbestkoord, verbrokkelde leidingsisolatie...
 • Opmerking: Omwille van de volksgezondheid is het verboden de asbesthoudende materialen te breken of te verbrijzelen.
 • Hoeveelheidsbeperking: Eerst aanbieden bij toezichters. Deze zullen in het registratie systeem melding maken van aanbrengen van hoeveelheid asbest.
 • De hoeveelheid van maximaal 5 normale eterniet platen per adres per jaar.

Harde plastics:

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Veel producten zijn vervaardigd uit harde kunststof.

 • Hier (390.0 kB) vindt u hoe harde plastics, bloempotjes en plantentrays worden ingezameld op het containerpark.

BETALEND

Steenpuin:

 • Hieronder wordt verstaan: bakstenen, stenen tegels, kruiken uit aardewerk, dakpannen, cement- en betonbrokken. Natuursteen in het algemeen.
 • Plastics, houtafval, betonblokken en de zakken of verpakkingen waarin het steenpuin zich bevond, mogen niet worden gedeponeerd in de container steenpuin.
 • Met wagen - fiets - te voet (detectie): <= 37,5 kg = gratis. Meer dan 37,5 kg = 1,00 EUR. Zelf aanduiden welke hoeveelheden worden aangebracht.
 • Met aanhangwagen (detectie): <= 75 kg = gratis. Meer dan 75 kg = 2,00 EUR. Zelf aanduiden welke hoeveelheden worden aangebracht.

Grof vuil

 • Hieronder wordt verstaan: alle afvalstoffen welke ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden en die omwille van de omvang, de aard en/ of het gewicht niet kunnen worden opgeborgen in de gewone restafval/ huisvuilzak die om de veertien dagen huis aan huis wordt ingezameld of die niet kunnen worden meegenomen met de veertiendaagse ophaling van de restafvalzakken huis aan huis.
 • Vallen evenmin onder de noemer grof vuil: alle afvalstoffen waarvoor er een selectieve inzameling bestaat hetzij via de huis aan huisinzameling, hetzij via de glasbollen, hetzij via het containerpark. Ook afvalstoffen die herbruikbaar zijn via het kringloopcentrum VZW Ateljee vallen buiten de noemer “grof vuil”.
 • Het moet dus werkelijk gaan om afvalstoffen waarvoor geen enkele wijze van inzameling of recyclage wordt georganiseerd of aangeboden.
 • Wagen - fiets - te voet (detectie): Minimum hoeveelheid = 7,5 kg. Meer dan 7,5 kg = 2,00 EUR. Maximum 100 kg = 0,5 m³. Toch meer dan 100 kg/0,5 m³ tot 200 kg/ 1 m³= 4 EUR. Zelf aanduiden welke hoeveelheden worden aangebracht.
 • Aanhangwagen (detectie): Minimum hoeveelheid = 15 kg. Meer dan 15 kg = 4,00 EUR. Max. 200 kg=1m³. Toch meer dan 200 kg/1 m³ tot 400 kg/ 2m³= 8 EUR. Zelf aanduiden welke hoeveelheden worden aangebracht.

Ander bouwafval:

 • Hieronder wordt verstaan: keramisch puin, lavabo’s, wc-potten, bidets, keramische tegels, keramische buizen. Pleisterwerken en cellenbetonbrokken. Géén asbesthoudende fracties.
 • Gyproc.
 • Golfplaten uit kunststof, spoeltafels uit roestvrij staal, houtafval en de zakken of andere verpakkingen van het inert materiaal mogen niet worden gedeponeerd in de container van inert materiaal.
 • Wagen - fiets - te voet: 2 EUR van zodra men fractie mee heeft.
 • Aanhangwagen: 4 EUR van zodra men fractie mee heeft.

Veel gestelde vragen over het invoeren van betalende fracties op het containerpark

 • Ik verhuis naar een andere gemeente en er staat nog krediet op mijn eID-kaart. Het opgeladen bedrag is steeds gebonden aan het adres dat gekoppeld is aan de eID-kaart. Krijg ik dat geld terug? Het geld wordt enkel teruggestort bij het indienen van een gemotiveerd verzoek aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte.
 • Als 2 verschillende gezinsleden in verschillende beurten betalend afval naar het containerpark brengen, hoe verloopt de betaling dan?
  Aangezien het opgeladen bedrag gebonden is aan het adres van het gezin, kunnen 2 gezinsleden via hun eID betalen. Belangrijk is wel dat het saldo achteraf niet negatief is, want bij een volgende beurt zal de aanbrenger geen toegang krijgen tot het containerpark.
 • Er is een overlijden geweest en er staat nog krediet op eIDkaart gelinkt aan het adres van de overledene. Dit geld kan gebruikt worden door de erfgenamen. Aanvraag hiervoor moet gericht worden aan de milieudienst.Het geld wordt enkel teruggestort bij het indienen van een gemotiveerd verzoek aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte.  
 • Kan er een aanpassing gebeuren als ik een verkeerde fractie heb aangeduid? Ja. U vraagt aan de parkwachter om indien nodig het ticket met de fracties aan te passen aan de werkelijke toestand.
 • De toezichters zelf kunnen ook aanpassingen uitvoeren als ze vaststellen dat uw ticket niet strookt met het werkelijk aangebracht afval.

Tips: Sorteren begint thuis.

 • Een bezoek aan het containerpark is een kwestie van goede voorbereiding. Haal spullen die uit verschillende materialen bestaan zoveel mogelijk thuis reeds uit elkaar. Houd de verschillende afvalsoorten gescheiden van elkaar. Laad je wagen in functie van de spullen die je op het containerpark wil achterlaten (betalende fracties grof vuil-zuiver steenpuin-ander bouwafval) en andere gratis fracties). Het bespaart je flink wat heen-en weergeloop op het containerpark. Zie ook plannetje waar containers opgesteld staan in brochure “Wegwijs op het containerpark. Vanaf 1 maart 2017’.
 • Weggooien of recycleren? Wat nog bruikbaar is kan ook naar de kringwinkel.
  Elektronische en elektrische apparaten mag je altijd naar de kringloopwinkel brengen of laten ophalen, ook als ze stuk zijn. Gratis ophaling: Bel 09 224 07 15.


Waar kunt u nog terecht met afgedankte elektrische en elektronische toestellen (AEEA)?
Is uw oud toestel kapot en u koopt een nieuw toestel, dan is de elektrohandelaar verplicht uw oud toestel gratis in ontvangst te nemen.
Is uw oud toestel nog herbruikbaar dan kunt u het naar een kringwinkel brengen zoals de kringwinkel De Zevensprong, Slachthuisstraat 18, 9800 Deinze of gratis laten afhalen door Kringwinkel Deinze T 09 224 07 15.
afgedankte elektrische en elektronische toestellen van huishoudelijk gebruik (AEEA): huishoudelijke toestellen zoals elektrische fornuizen, was- en vaatwasmachines, droogkasten, microgolfovens, radio’s, TV’s, koffiezetapparaten, ...; informatie- en telecomapparatuur zoals gsm’s, cd- en MP3-spelers, oude pc’s en printers, ...;  elektrisch tuin- en ander gereedschap zoals grasmaaiers, boormachines, ...: geen hoeveelheidsbeperking.

VZW De Kringwinkel Ateljee, Toploortstraat 89, 9800 Deinze is open van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Richtlijnen voor het gebruik van het containerpark.

 • Sorteer thuis vooraf de afvalstoffen (betalende fracties – gratis fracties), zodat je bezoek aan het containerpark zo kort mogelijk gehouden wordt.
 • Bij aankomst op het containerpark wacht u tot u groen licht krijgt en mag doorrijden tot aan de slagboom met zuil.
 • U geeft uw eID-kaart in. Op het scherm verschijnt automatisch met welk vervoermiddel u komt. Bevestig dit.
 • Het scherm is een aanraakscherm. U maakt een keuze door met uw vinger het correcte antwoord op het scherm aan te tikken.
 • U duidt aan welke fracties u mee hebt en welk gewicht.
 • Tarieven + gewichten van betalende fracties treft u aan in de brochure ‘Wegwijs op het containerpark. Vanaf 1 maart 2017’.
 • Als alle afval is aangegeven, maakt de zuil een overzicht. Er wordt gevraagd: “is dit correct?” U antwoordt door ja of neen aan te tikken op het scherm.
 • Bij “ja” wordt een ticket uitgeprint dat u goed zichtbaar achter de voorruit van uw wagen plaatst.
 • Het aangerekende bedrag wordt afgetrokken van het saldo op uw eID. Als er geen geld op uw eID staat, gaat u in negatief. Via de betaalzuil kan u via uw eID en uw betaalkaart uw negatief saldo onmiddellijk aanzuiveren. De betaalautomaat staat links vooraan op het containerpark.
 • De slagboom gaat open en u rijdt tot bij de containers-losplaats.
 • Bij vaststelling dat op uw ticket een verkeerde keuze werd aangeduid, kunnen de toezichters dit nog aanpassen.
 • Houd je aan de maximumsnelheid van 10 km/ uur.
 • Laat de motor niet draaien tijdens het lossen van de afvalstoffen.
 • Houd de omgeving van de containers en de rest van het terrein steeds proper.
 • Het is verboden de afvalstoffen aan de hekkens, de afsluiting of elders op het containerpark achter te alten.
 • Dieren zijn niet toegelaten op het containerpark.
 • Bezoekers van het containerpark moeten gebruik maken van hun eigen eID of toegangspas. Het is dus ten strengste verboden om identiteitskaarten en toegangspassen door te geven. Wordt dit wel vastgesteld dan kunnen de toezichters de identiteitskaart, en het hier aan gekoppeld adres, blokkeren.
 • Het is ook ten strengst verboden afval aan te brengen dat niet afkomstig is van het adres gekoppeld aan de eID-kaart. Bij vermoeden dat het afval niet van adres van eID komt, kunnen de toezichters de identiteitskaart, en het hieraan gekoppeld.
 • De richtlijnen van de toezichters moeten ten allen tijde nageleefd worden. Indien dit niet het geval is, kunnen de toezichters uw toegang tot het containerpark (tijdelijk) blokkeren of ontzeggen.
 • Na het sorteren en betalen voor de betalende fractie rijdt u het containerpark weer uit.
 • Bij uw volgende bezoek moet uw negatief saldo aangezuiverd worden. U kan dit zien op uw ticket. Anders kan u niet op het containerpark.

Opnieuw bemanning van demostand composteren op het containerpark

Sedert vorig jaar hebben wij terug een actieve compostmeester, dhr Bart Vanoosthuyse, die bijgestaan wordt door de jongste compostmeester van Europa David Vervenne. Indien u vragen heeft over thuiscomposteren kan u op het containerpark terecht op volgende zaterdagnamiddagen vanaf 13.00 uur.

21 april

16 juni

18 augustus

Nieuw. Vanaf dit jaar ook demo bij compostmeester Bart Vanoosthuyse thuis, Stenemolenstraat, 5, 9870 Zulte-Olsene
Indien u vragen heeft over thuiscomposteren kan u vanaf dit jaar ook terecht bij onze composmeester Bart Vanoosthuyse thuis op het adres Stenemolenstraat 5, 9870 Zulte-Olsene en dit op volgende zaterdagnamiddagen vanaf 13.00 uur:
19 mei

2 juni

23 juni

U kan Bart ook bereiken per mail op keppegem@gmail.com of op volgende telefoonnummer +32 499 61 63 40.

Brochure 'Wegwijs op het containerpark (5.3 MB)'

Containerparktips
De Kringwinkel Ateljee

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 (170.0 kB): Retributiereglement op het aanbrengen van afvalstoffen op het containerpark tijdens openingsuren van particulieren

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 (147.6 kB): Algemene milieubelasting 2017

Contacteer ons

De Schachelaar 4
9870 Zulte-Machelen
T 09 243 14 79
milieu@zulte.be

Openingsuren

Voor zelfstandigen:

di

13.00 - 17.00 uur

Voor particulieren:

van 1 april
t.e.m. 30 september

ma

14.00 - 17.45 uur

di

8.00 - 11.45 uur

wo

14.00 - 17.45 uur

do

gesloten

vr

8.00 - 11.45 uur

14.00 - 17.45 uur

za

9.00 - 11.45 uur

13.00 - 15.45 uur

van 1 oktober t.e.m. 31 maart

ma

13.00 - 16.45 uur

di

8.00 - 11.45 uur

wo

13.00 - 16.45 uur

do

gesloten

vr

8.00 - 11.45 uur

13.00 - 16.45 uur

za

9.00 - 11.45 uur

13.00 - 15.45 uur

Sluitingsdagen