Vossen

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Recent komen heel wat klachten binnen van doodgebeten pluimvee. Bijna in alle gevallen wordt de vos als dader aangeduid. Maar naast vossen kunnen ook marterachtigen, loslopende honden en zelfs verwilderde katten pluimvee doden.

De vos kan volgens de huidige wetgeving (februari 2012) enkel bejaagd worden in de periode van 1 oktober tot 14 februari. Er is een Vlaams ontwerp van jachtbesluit dat bejaging, onder bepaalde voorwaarden, het ganse jaar zal toelaten. De vos in Vlaanderen volledig uitroeien is echter onmogelijk en ook niet wenselijk. Vossen hebben zeker ook hun nut. Ruim 25% van hun voedsel bestaat uit ratten en muizen, het aandeel pluimvee in het vossenmenu bedraagt 15%.

De beste manier om uw pluimvee te beschermen tegen vossen is een degelijke afsluiting plaatsen. Meer info vind je in een brochure die je hier kan downloaden ( 468.4 kB).

Om meer gegevens te verzamelen over vossenschade heeft de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt op hun website geplaatst. Je kunt daar schade door vossen melden via deze link. Wij vragen je ook dit bij de milieudienst te melden (milieudienst@zulte.be of 09 243 14 42).