Peter- & Meterschap plantsoenen

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

WORD PETER OF METER VAN EEN STUKJE GROEN

Samen
Klik om te vergroten
Zo’n stukje groen in de straat, da’s heerlijk! Maar dat groen houdt zo van groeien en bloeien, dat er vele handen nodig zijn om het te begeleiden. Wilt u een beetje helpen? Dan kunt u peter of meter worden van een stukje openbaar groen.

Elke particulier (of groep van particulieren), die minstens 16 jaar oud is en die inwoner is van de gemeente Zulte, kan peter of meter worden van een plantsoen of perk. De peter of meter zorgt ervoor dat het plantsoen regelmatig onderhouden wordt, en hij of zij ontvangt een vergoeding voor de gemaakte kosten. De vergoeding bedraagt 2 euro per vierkante meter op jaarbasis als er ook moet gesnoeid worden. Als er geen snoeiwerken inbegrepen zijn bedraagt de vergoeding 1,25 euro per vierkante meter op jaarbasis. De vergoeding volgt de grensbedragen van het forfaitaire stelsel van vrijwilligers (voor 2016 is dit maximum 1.308,38 euro per jaar). Na onderling overleg ter plaatse met de groencoach worden de afspraken duidelijk vastgelegd in een afsprakennota. Bomen zullen blijven gesnoeid worden door de groendienst van de gemeente.

Enkel gedeelten van het openbare domein komen in aanmerking. Zoomwegen (het stuk grond tussen de weg en de rooilijn), weggoten en voortuinstroken worden onderhouden door de aangelanden, en komen niet in aanmerking voor peter- of meterschap. (Met uitzondering van de zoomwegen die opgenomen zijn in de lijst.) 

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op: groencoach@zulte.be – of kom langs op de dienst wonen en patrimonium (09 243 14 39).

U kan peter of meter worden van een perk of plantsoen uit deze lijst, maar u mag ook een voorstel indienen voor een ander openbaar plantsoen. Ook graspleintjes, die enkel gemaaid moeten worden, komen in aanmerking.
Locaties die cursief aangeduid staan, hebben al een peter of meter.

ZULTE

 • Olmenlaan (aan nr. 99)
 • Kruispunt Modest Huyslaan/Kerselarenlaan
 • Wilgenlaan (aan nr. 11)
 • Elzenlaan (omgeving nr. 11 en 24)
 • Vlasstraat/Ellegemstraat
 • Ellegemstraat
 • Maïsstraat
 • Kapellestraat
 • Knokstraat/Kouterweg
 • Boelakendreef
 • Waalstraat/Zaubeekstraat
 • Fazantstraat (bakken)
 • Anglo
 • Waalbeekpark (aan begin en aan nr. 65 en 58)
 • Azalealaan
 • Lindenlaan
 • Kievitstraat
 • Moerbeekstraat
 • Zandbergstraat/Kastanjelaan
 • Brug Beekstraat/Processiestraat
 • Zuidstraat

OLSENE

 • Kapel Processiestraat
 • Olsene rots
 • Voetwegel Vogelzang

MACHELEN

 • Brandstraat (aan kruispunt met Sparrenstraat)
 • Parking rechtover Guldepoort
 • Pleintje aan oorlogsmonument
 • Grasstrook Dorpsstraat (omgeving oorlogsmonument)
 • Kloosterstraat (aan parkeerplaatsen)
 • Kloosterstraat (ontspanningszone)
 • Heremietlos
 • Voetwegel aan sportterreinen Tuinwijk
 • Pieter Luytepleintje

Voor het volledige reglement: klik hier ( 220.5 kB)