Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Erfgoed

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving plan-MER

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek

Referentie omgevingsloket: 2018117203

Inrichtingsnummer: 20180927-0067

Aanvrager: Carine Debrabandere

Ligging: Drogenboomstraat 71, Zulte

Omschrijving project: bouwen technische ruimte + vroegtijdig hernieuwen en aanpassen lopende vergunning

Periode openbaar onderzoek: 22 december 2018 tot 21 januari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 44.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018128688

Inrichtingsnummer: 20181023-0019

Aanvrager: Dirk Van Parys

Ligging: Groeneweg 164, Zulte-Olsene

Omschrijving project: uitbreiding nieuwe melkveestal (255 runderen), uitbreiding erfverharding, plaatsen pocketvergister

Periode openbaar onderzoek: 24 december 2018 tot 23 januari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 47.8 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018117475

Aanvrager: Geert De Blancq, Marleen De Blancq, Mark De Blancq

Ligging: Zaubeekstraat, Zulte

Omschrijving project: verkavelen van grond in 6 loten (groepswoningbouwproject)

Periode openbaar onderzoek: 26 december 2018 tot 24 januari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.2 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018117459

Aanvrager: Geert De Blancq, Marleen De Blancq, Mark De Blancq

Ligging: Waalstraat, Zulte

Omschrijving project: verkavelen van grond in 6 loten (groepswoningbouwproject)

Periode openbaar onderzoek: 26 december 2018 tot 24 januari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.4 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018130868

Inrichtingsnummer: 20181026-0037

Aanvrager: Demartin nv - Stanssens nv

Ligging: Rijksweg 12, 12G, H, A, E, Zulte-Machelen

Omschrijving project: exploitatie transportbedrijf en magazijnen voor opslag en bijstelling milieuvoorwaarden

Periode openbaar onderzoek: 14 januari 2019 tot 13 februari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 111.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018157430

Aanvrager: Dominique Steyaert-Sabine Moerman

Ligging: Sparrenstraat 10, Zulte-Machelen

Omschrijving project: heraanvraag: optrekken achterkant ééngezinswoning voor 2 slaapkamers (afwijking dakhelling)

Periode openbaar onderzoek: 16 januari 2019 t.e.m. 14 februari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.4 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018135376

Aanvrager: Ignace Tavernier-Candice Martens

Ligging: Groeneweg 58b, Zulte-Olsene

Omschrijving project: plaatsen bijgebouw (afwijking opp.)

Periode openbaar onderzoek: 22 januari 2019 t.e.m. 20 februari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018155749

Aanvrager: Jenzy Heyse

Ligging: Vossenholstraat 10A, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning en garage (afwijking dakvorm bijgebouw)

Periode openbaar onderzoek: 21 januari 2019 t.e.m. 19 februari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.4 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018156749

Aanvrager: Jonas Gheeraert-Nele Vanden Buverie

Ligging: Oude Weg 233, Zulte

Omschrijving project: verbouwen ééngezinswoning met garage

Periode openbaar onderzoek: 21 januari 2019 t.e.m. 19 februari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 2018088402

Aanvrager: Tim Roers

Ligging: Brandstraat 4, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen paardenstal en tuinberging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018105174

Aanvrager: Thibaut Vanneste-Annelies Meirlaen

Ligging: Oude Weg 262, Zulte

Omschrijving project: bouwen vrijstaande ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018110452

Aanvrager: Jean-Pierre Dekeukeleire

Ligging: Molenstraat 58, Zulte-Olsene

Omschrijving project: aanleg zwembad + regularisatie verharding

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018125744

Aanvrager: Gemeente Zulte

Ligging: Oudenaardestraat-Boswegel, Zulte-Olsene

Omschrijving project: rooien bomen langsheen waterloop ifv rioleringswerken

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 47.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018035517

Inrichtingsnummer: 20180323-0144

Aanvrager: Sibomat nv

Ligging: Oude Waalstraat 248, Zulte

Omschrijving project: wijzigen van een klasse 2-vergunning door een mededeling kleine verandering (klasse 3) en regularisatie van de vergunning van 2016

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018110065

Aanvrager: Brecht De Schrijver-Céline Cocquit

Ligging: Heirweg, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning met bijgebouw, rooien bomen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018111852

Aanvrager: Marnix De Boever

Ligging: Rijksweg 34, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018113862

Aanvrager: Niko Pauwels-Fien De Meyer

Ligging: Kapellestraat 146, Zulte

Omschrijving project: renovatie bestaande woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018111560

Aanvrager: Kevin Heyerick-Jill Vanhoolandt

Ligging: Molenkouterstraat 22, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen woning met bijgebouw tot één volume + slopen bijgebouwen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018086165

Inrichtingsnummer: 20180528-0102

Aanvrager: Oliefabriek Vandamme nv

Ligging: Leie Rechteroever, Zulte-Machelen

Omschrijving project: uitbreiding opslag granen met 1.800 ton + labo, diensten

Bekendmaking: publiek loket

Referentie omgevingsloket: 2018120843

Aanvrager: Frederik Van Gils-Kathleen Lippens

Ligging: Boswegel 6, Zulte-Olsene

Omschrijving project: herbouwen zonevreemde woning en slopen bestaande berging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018121401

Aanvrager: Kurt Dubois

Ligging: Kruishoutemstraat 2, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen overdekt terras

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018122644

Aanvrager: Marc Clément

Ligging: D'Hoyestraat 1, Zulte-Olsene

Omschrijving project: aanleg zwembad

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018054550

Aanvrager: Immobilière de l'Industrie

Ligging: Staatsbaan 33, Lijsterstraat 11-15, Zulte

Omschrijving project: plaatsen wintertuin, garage, tuinpaviljoen, berging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018081846

Inrichtingsnummer: 20180115-0085

Aanvrager: nv. Stone, Rinaldo Castelli

Ligging: Grote Steenweg 13, Zulte-Olsene

Omschrijving project: uitbreiding met productiehal (fase II)

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018101284

Aanvrager: Daniël De Keukeleire-Monique D'Halluin

Ligging: Eikstraat 67-69, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen koppelwoning na sloop bestaande woningen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018120534

Aanvrager: Kristof Seyns-Pamela Verschelde

Ligging: Kievitstraat 3, Zulte

Omschrijving project: verbouwen/uitbreiden woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018102724

Aanvrager: nv Smet Konstrukt, Walter Desmet

Ligging: Staatsbaan 289, Oude Weg 182-184, Zulte

Omschrijving project: aanleggen groenscherm met uitbreiding parking personeel en uitbreiding opslagplaats hout

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018021206

Aanvrager: Joke Transaux

Ligging: Pereboomstraat 11, Zulte-Olsene

Omschrijving project: herbouwen stallen, hoevetoerisme + aanvraag klasse 2

Bekendmaking bekijken: bekendmaking beslissing ( 45.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018104249

Aanvrager: Dirk Desplenter

Ligging: Brandstraat 66, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen tuinhuis

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018121935

Aanvrager: Kevin Van Brabandt-Lieselore Debrandere

Ligging: Tuttegemstraat 81, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018116897

Aanvrager: Claude Deruyck-Lutgarde Dekeyster

Ligging: Boelakendreef 20, Zulte

Omschrijving project: bouwen woning en tuinberging na sloop bijgebouw

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 45.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018123386

Aanvrager: Kruispaille, Mellory Van De Velde

Ligging: Karreweg 19, Zulte

Omschrijving project: bouwen loods voor het stallen van vrachtwagen(s)

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.1 kB)

Openbaar nut

Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 (incl. waterbeheerkwesties) en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Openbaar onderzoek van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019

http://www.volvanwater.be/communicatiemateriaal/redactionele-tekst-openbaar-onderzoek-waterbeheerplanning/view

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.