Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Het college van burgemeester en schepenen van Zulte heeft een herziening van de algemene stedenbouwkundige verordening d.d. 12 februari 2009, gewijzigd d.d. 5 april 2012, opgemaakt en voorlopig goedgekeurd in zitting van 19 april 2018.
De gemeenteraad zal pas een definitieve beslissing nemen over dit plan na een openbaar onderzoek dat loopt gedurende dertig dagen van 1 mei 2018, tot en met 30 mei 2018.
Het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis van Zulte, dienst Ruimtelijke Ordening, Centrumstraat 8, te 9870 Olsene-Zulte, en is consulteerbaar op de gemeentelijke website www.zulte.be.
Opmerkingen en bezwaren kunnen, uiterlijk 30 mei 2018, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van Zulte, Centrumstraat 8, 9870 Olsene-Zulte.

Rooilijnplannen

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft bij besluit van 1 maart 2018 de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor een deel van de Oude Weg (buurtweg nr. 4) te Zulte bevestigd.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: 2017011571

Aanvrager: TMVW

Ligging: Warandestraat, Zulte

Omschrijving project: uitvoeren wegenis- en rioleringswerken Warandestraat (heraanleg)

Periode openbaar onderzoek: 28 april 2018 tot 28 mei 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018026726

Aanvrager: Nicolas Van Vynckt

Ligging: Houtstraat 83, Zulte-Olsene

Omschrijving project: plaatsen elektrische cabine, gasopslag, sproeistoffen, daling vleesvarkens, verandering mazoutopslag, daling grondwaterwinning, daling mengmestopslag

Periode openbaar onderzoek: 11 mei 2018 tot 10 juni 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 73.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018042823

Aanvrager: Elia Asset

Ligging: Grammenestraat, Groeneweg, Grote Steenweg, Hoevestraat, Houtstraat, Karreweg, Oudenaardestraat, Peper-Los, Ponteputstraat, Rijksweg, Terwallenstraat

Omschrijving project: vervangen geleiders lijn Horta-Zwevegem in Anzegem, Avelgem, Wortegem-Petegem, Kruishoutem, Zomergem, Zulte, Nevele en Deinze

Periode openbaar onderzoek: 19 mei 2018 tot 18 juni 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 23.1 kB)

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 2018028064

Aanvrager: AABS, Van Audenaerde

Ligging: Heirweg, Zulte-Olsene

Omschrijving project: melding: bronbemaling

Bekendmaking bekijken: meldingsakte ( 81.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018001901

Aanvrager: Yves Locquet-Michèle Ghyselinck

Ligging: Oude Weg 202, Zulte

Omschrijving project: regularisatie garage en terras, afbraak tuinhuis en bepleisteren en nieuwe dakrand garage

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 85.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018000386

Aanvrager: Gemeentebestuur Zulte

Ligging: Kerkstraat 36, Zulte-Olsene

Omschrijving project: uitbreiden cafetaria-foyer bij bestaande ontmoetingscentrum

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 84.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018001830

Aanvrager: Koen Vynckier-Lucie Ackerman

Ligging: Linkeroever 86, Zulte

Omschrijving project: uitbreiden zonevreemde woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 84.2 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018009666

Aanvrager: Hans Tant

Ligging: Centrumstraat 61, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen 2 garages

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 83.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018024263

Aanvrager: Gemeentebestuur Zulte

Ligging: Kerkstraat 36, Zulte-Olsene

Omschrijving project: slopen bestaande duiventil, aanleg 3 petanque-banen bij bestaand OC en rooien boom

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 85.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018014096

Aanvrager: Feys-Viaene, dhr. Filip Feys

Ligging: Warandestraat, Zulte

Omschrijving project: slopen bestaande bebouwing tbv een verkaveling

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 85.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2017011648

Aanvrager: Philippe Picavet en Thomas Picavet

Ligging: Rotsstraat 11-12-13, Zulte-Olsene

Omschrijving project: plaatsen dakuitbouw en slopen 2 vervallen woningen en wijzigen klasse 2-vergunning door verandering

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 105.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018005741

Aanvrager: Dieter De Weirdt-Ilse Neirynck

Ligging: Haarzakstraat 20, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen vrijstaande tuinberging met overdekt terras

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 92.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018012998

Aanvrager: Dietger Haeck

Ligging: Kastanjelaan 80, Zulte

Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 91.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018023301

Aanvrager: Bartofis, Martin Dheedene

Ligging: Rijksweg 118, Zulte-Machelen

Omschrijving project: functiewijziging naar appartement

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 92.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018031832

Aanvrager: Thomas Van Landeghem-Delfien Vandenabeele

Ligging: Kerkstraat 77, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 96.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018010301

Aanvrager: Paul Cavijnt

Ligging: Overmeersstraat 3, Zulte-Machelen

Omschrijving project: herbouwen woning en bijgebouw

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 152.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2017011468

Aanvrager: Emily Lavaert

Ligging: Veerstraat 5, Zulte-Machelen

Omschrijving project: slopen bestaand bijgebouw en garagevolume, renovatie bestaande ééngezinswoning, optrekken nieuwe aanbouw en aanleg parkeerstrook

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 155.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018016879

Aanvrager: Marnix De Boever

Ligging: Rijksweg 36, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen 3 huurwoning, slopen 1 woning met bijgebouwen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 153.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018018307

Aanvrager: Denis Van De Velde

Ligging: Molenstraat 25-27, Zulte-Olsene

Omschrijving project: verbouwen ééngezinswoning, bouwen carport

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 158.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018003467

Aanvrager: De Biest nv

Ligging: Houtstraat 81A, Zulte-Olsene

Omschrijving project: veranderen van de inrichting door wijziging en uitbreiding (pluimveehouderij)

Bekendmaking bekijken: besluit omgevingsvergunning ( 2.4 MB) (klasse 1)

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.