Milieuvergunning

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Wat?

De milieuvergunningen worden ingedeeld in 3 klassen. Naargelang de klasse verschilt ook de procedure, de wijze waarop een dossier moet worden ingediend en wordt behandeld. Op de milieudienst kan je terecht voor meer informatie omtrent de indeling van de activiteiten en het verkrijgen van de meldings- en aanvraagformulieren.

  • Klasse 1: De zwaarste klasse. Hieronder vallen bijvoorbeeld industrie, tankstations, grotere landbouwbedrijven
  • Klasse 2: De lichtste vergunningsklasse. Hieronder vallen bijvoorbeeld landbouwbedrijven, KMO bedrijven
  • Klasse 3: De meldingsklasse. Het betreft inrichtingen met minder hinder of gevaar voor de buurt, bijvoorbeeld standaard garages, carrosseriebedrijven, standaardhoutverwerkingsbedrijven,…

Wat kost het?

Er wordt een gemeentebelasting aangerekend. De bedragen zijn vastgelegd in het gemeentelijk belastingsreglement op de afgifte van de milieuvergunningsaanvraag.
Voor klasse 1 en 2-inrichtingen wordt een dossiertaks betaald. Deze bedragen zijn vermeld in het milieuvergunningendecreet.

Wat zijn de stappen?

Aanvragen klasse 1 moeten ingediend worden bij de bestendige deputatie.
Aanvragen klasse 2 en meldingen klasse 3: moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Afhankelijk van het ingediende dossier wordt de vergunningsprocedure gevolgd.

Wat krijg ik?

Een milieuvergunning of een akte afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen of door de bestendige deputatie van het provinciebestuur.

Regelgeving

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.