Afval

Iedereen produceert afval. Afval kunnen we niet meer wegdenken uit ons leven. Voedingswaren zijn vaak overdadig verpakt. De meeneem-cultuur zorgt voor heel veel afval. Op de werkvloer vliegt het papier erdoor, vaak voor kladversies of foutieve uitprints die onmiddellijk naar de papiermand worden verwezen.

Wie even stilstaat bij wat allemaal in de vuilnisbak wordt gegooid, beseft al vlug dat het best met heel wat minder kan. Afval voorkomen is dus de boodschap!

Toch blijft afval onvermijdelijk. Daarom moet we ons afval zo goed mogelijk sorteren, want vele fracties kunnen worden gerecycleerd. Papier en karton, PMD en restafval worden selectief opgehaald aan huis. Met andere afvalstoffen kun je terecht op het containerpark.

Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 ( 154.9 kB): Politiereglement Zulte - Gebruiksreglement voor het containerpark en de afvalophalingen en bijkomende gemeenteraadsbesluiten van 25 maart 2014 ( 255.5 kB) en 20 december 2016 ( 170.0 kB) betreffende wijziging van het aantal toegangsbeurten

Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 ( 48.6 kB): Wijziging van retributiereglement op het ophalen van snoeisel en grof vuil

Enquête

Tot 15 juni 2013 hebben bijna 400 inwoners online of op het containerpark deelgenomen aan onze enquête over de werking van het containerpark en afvalinzameling in het algemeen.

Op 19 september ll. werd een infomoment georganiseerd waarbij de resultaten ( 712.7 kB) van deze enquête voorgelegd werden.