Schoolroutekaart

Jeugddienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 05
F 09 243 14 01
jeugd@zulte.be
Medewerkers

De gemeente Zulte zet in op de verkeersveiligheid, in het bijzonder van de schoolgaande jeugd. In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, de politie, de directies en de ouderwerkgroepen van de scholen werd een schoolroutekaart opgemaakt.
De schoolroutekaart geeft een duidelijk overzicht van de veiligste fietsroutes naar school, maar evenzeer naar de bib, de ontmoetingscentra, de jeugdlokalen en de sportinfrastructuur. Ook de minder veilige trajecten worden op de kaart aangeduid en voorzien van extra uitleg zodat de kinderen het gevaar daar beter kunnen inschatten.
De schoolroutekaart is ook een uitstekend middel om kinderen te stimuleren om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan. Zo wordt ook de verkeersdrukte aan de schoolpoort beperkt en helpen we de natuur ook een handje mee.

De papieren versie van de schoolroutekaart werd verspreid via de scholen (via de gezinsoudsten in het lager onderwijs).

De volledige kaart met uitleg kan u downloaden in pdf ( 3.5 MB). Heeft u deze graag in een groter formaat? Dan kan u gratis een papieren versie van de schoolroutekaart verkrijgen op het gemeentehuis of in de bibliotheek.

Voor een interactieve kaart verwijzen we u naar de website van route2school.