Projecten herdenking WOI

Cultuurdienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 04
F 09 243 14 01
cultuur@zulte.be
Medewerkers

In 2018 zal het 100 jaar geleden zijn dat de gemeente Zulte zwaar getroffen werd tijdens Wereldoorlog I. In Machelen alleen al sneuvelden meer dan 700 Franse soldaten. Daarom besteedt de gemeente Zulte in 2018, samen met een werkgroep bestaande uit leden van de gemeentelijke Erfgoedraad, de Heemkundige Kring en de Oud-strijdersverenigingen, uitvoerig aandacht aan de herdenking van deze Wereldoorlog.

In het Zultse straatbeeld werden 15 levensgrote foto's geplaatst waarbij de geleden oorlogsschade centraal staat. Deze foto's tonen wat er op die exacte plaatsen gebeurde tijdens Wereldoorlog I en wat de gevolgen daarvan waren. De foto's zijn allen vergezeld van korte teksten die meer informatie bevatten. De borden zullen tot het einde van het jaar in het straatbeeld opgesteld staan.

DSC_0891
Enkele leden van de werkgroep tijdens de onthulling van het fotoproject, van links naar rechts: André Chanterie, Johan Nachtergaele, Ely Peirs (VOS Zulte), Johan Jaspaert (Geschied- en Heemkundige Kring Zulte), Noël Chanterie (KNSB Olsene), Eddy Dubois (VOS Zulte), Schepen voor Cultuur Michaël Vandemeulebroecke en Willy Nachtergaele (Geschied- en Heemkundige Kring Zulte)

Hier staan de panelen:

 • Machelen
  • Fotopaneel 1: op de hoek van de Dorpsstraat met de Schoolstraat
  • Fotopaneel 2: nabij Huis De Leeuw, Machelendorp 7
  • Fotopaneel 3: nabij de trappen van de kerk, Leieplein
  • Fotopaneel 4: aan de spoorwegovergang in de Kruishoutemstraat, kruising met Putweg
  • Fotopaneel 5: grasstrook Roger Raveelmuseum, recht tegenover de Venecokapel Machelen
  • Fotopaneel 6: nabij groenstrook monument Frans De Mulder, rondpunt Dorpsstraat, Hoevestraat en Machelendorp
 • Zulte
  • Fotopaneel 7: nabij kerk Zulte, grasstrook kant Oeselgemstraat
  • Fotopaneel 8: nabij kerk Zulte, grasstrook kant Gaston Martensplein
  • Fotopaneel 9: 't Baudreefke
 • Olsene
  • Fotopaneel 10: Willem van Olseneplein, Centrumstraat
  • Fotopaneel 11: grasstrook Villa del Arte, Centrumstraat 5
  • Fotopaneel 12: grasstrook Vrije Basisschool Olsene, Heirweg 30
  • Fotopaneel 13: Kasteeldreef
  • Fotopaneel 14: Modest Huysplein
  • Fotopaneel 15: nabij ingang Wereldwinkel, Grote Steenweg 68

Maar dit is nog niet alles!

Rond het thema 'Wereldoorlog I in Zulte' werd een reizende tentoonstelling uitgebouwd. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in de kerken in de drie deelgemeenten, telkens tijdens de kermisfestiviteiten. Allerhande oorlogsmateriaal zoals periscopen,  morsesleutels, een vliegermuts, verrekijkers, foto's, ... wordt tentoongesteld. Er zal zelfs een filmpje over de aankomst van de Duitse keizer in Machelen te zien zijn.
Zin om eens langs te komen en een kijkje te nemen naar dit historisch materiaal? Dit kan op volgende data:

 • Sint- Michiel, Cornelius - en Ghislenuskerk Machelen:
  • Zaterdag 1 september en zondag 2 september: van 14.00 tot 18.00 uur
  • Zaterdag 8 september en zondag 9 september: van 14.00 tot 18.00 uur
 • Sint- Pieterskerk Olsene:
  • Zaterdag 22 september en zondag 23 september: van 14.00 tot 18.00 uur
  • Zaterdag 29 september en zondag 30 september: van 14.00 tot 18.00 uur
 • Sint- Petrus en Pauluskerk Zulte:
  • Zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober: van 14.00 tot 18.00 uur

De tentoonstelling werd uitgebouwd in samenwerking met een werkgroep, bestaande uit leden van de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte, de Vaderlandslievende - en Oudstrijdersverenigingen en de gemeentelijke Erfgoedraad.
In het kader van Open Monumentendag, dat plaatsvindt op de tweede zondag van september, werd een heuse fietsroute langsheen deze 15 fotopanelen en de oorlogsmonumenten uitgewerkt. Kom langs om het verleden van Zulte tijdens Wereldoorlog I te ontdekken en deze route uit te proberen tijdens Open Monumentendag!De bijhorende brochure en de route zijn hier (brochure ( 1.6 MB), route ( 118.8 kB)) terug te vinden.

En er is nog meer...!

De Erfgoedcel Leie- Schelde brengt eind oktober een publicatie over de gevechten op het einde van de Eerste Wereldoorlog in de zes gemeenten, waarvoor de organisatie actief is.

Op 11 november, Dag van de Wapenstilstand, wordt tenslotte een vredesboom geplant op het Gaston Martensplein tussen het oorlogsmonument en de kerk.