Cultuurraad

De cultuurraad is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van Zulte.

De cultuurraad volgt het culturele leven op de voet en geeft advies aan het gemeentebestuur over culturele onderwerpen en stelt ook oplossingen voor. In de cultuurraad zetelen zowel afgevaardigden van de culturele en socio-culturele verenigingen als deskundigen op vlak van cultuur.

Regelmatig pakt de cultuurraad uit met eigen activiteiten waaronder het jaarlijkse "Vlaanderen Feest".

De cultuurraad verleent advies in volgende materies:

  • De grote lijnen van het gemeentelijk cultuurbeleid
  • Het jaarlijks actieplan en werkingsverslag
  • De amateurkunsten
  • Het uitwerken van de Week van de Amateurkunsten en gelijkaardige

Onder deze cultuurraad ressorteert één sectorale deelraad, de deelraad Erfgoed & Monumenten.
De bevoegdheid van de deelraad Erfgoed & Monumenten is:

  • Advies verlenen over (funerair) erfgoed en monumenten
  • ondersteunen van initiatieven inzake Erfgoeddag en Open Monumentendag
  • Adviserende bevoegdheid toekenning straatnamen

Wenst u graag deel uit te maken van de cultuurraad of van de deelraad Erfgoed & Monumenten, neem dan gerust contact op met de cultuurdienst.

Huishoudelijk reglement van de cultuurraad ( 380.1 kB)
Samenstelling van de cultuurraad ( 691.8 kB)

Aanverwante onderwerpen