Erfgoedcel Leie - Schelde (POLS)

Cultuurdienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 04
F 09 243 14 01
cultuur@zulte.be
Medewerkers
  • Wie is POLS?

POLS is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Zulte, Nazareth, Deinze, De Pinte, Gavere en Sint-Martens-Latem. Het werd opgericht in 2010. POLS wil door hun samenwerking met lokale culturele actoren, politici en gemeentelijke diensten de spreiding van cultuurparticipatie in de regio verhogen en het imago van de streek als cultuurregio versterken.

POLS heeft sinds kort ook een eigen website! Benieuwd om deze te bekijken? Klik dan hier.

  • Erfgoedbank Leie en Schelde

Op 23 maart 2012 werd de website www.erfgoedbankleieschelde.be gelanceerd in Nazareth. Deze website is het middel bij uitstek om herinneringen (foto's, filmpjes, teksten,...) van onze geschiedenis te bewaren én te ontsluiten.
Deze interactieve website kwam er dankzij de inspanningen van het erfgoedhuis in Nazareth maar wordt beheerd door de zes gemeenten die aangesloten zijn bij POLS.
Neem een kijkje en (her)ontdek de geschiedenis van De Pinte, Deinze, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte!

Materiaal gezocht!

 De erfgoedbank is nog lang niet volledig. Heb je zelf materiaal dat een plaatsje verdient op de website, geef dan een seintje aan de cultuurdienst op het nummer T 09 243 14 21 of via e-mail cultuur@zulte.be

  • Ondersteuning Erfgoed

Intergemeentelijk subsidiereglement voor cultureel erfgoedprojecten werkgebied Platform Omgeving Leie Schelde

Eind 2012 werd een cultureel erfgoedconvenant afgesloten voor de zes gemeenten in het werkgebied van POLS (Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte).

Eén van de doelstellingen van dit convenant is de actieve ondersteuning van de erfgoedzorgers uit de regio. Daarbij hoort ook de financiële ondersteuning van cultureel erfgoedprojecten.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor culturele erfgoedprojecten moet de aanvrager een (samenwerkingsverband van een) lokale/regionale organisatie, instelling, vereniging of individu met of zonder rechtspersoonlijkheid uit één of meerdere van de zes POLS-gemeenten zelf zijn. De financiële ondersteuning van POLS bedraagt maximum 60% van het totale budget van het project en dit met een maximum van 2.500 euro.

Het volledige reglement kan u hier ( 419.8 kB) terugvinden. Het dossier wordt schriftelijk of via e-mail ingediend aan de hand van het aanvraagformulier ( 69.6 kB).

Voor meer informatie omtrent deze subsidie kan u terecht op het secretariaat van de Erfgoedcel Leie-Schelde, Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze of via info@egcleieschelde.be.

De medewerkers van de Erfgoedcel staan paraat om te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.