Overlijden

Overlijden maakt net zoals de geboorte deel uit van het leven van een persoon. Soms kan men zich als nabestaande voorbereiden op het overlijden van een verwant. Al te vaak wordt men echter geconfronteerd met een plotseling overlijden. Wat moet je doen als je wordt geconfronteerd met een sterfgeval? Wie moet je verwittigen en waaraan moet je denken?

Deze gemeente heeft een infobrochure die je hierbij helpt: Wegijs bij overlijden (1.6 MB)

Producten