Geboorte & adoptie

De geboorte of adoptie van een kind behoort tot de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een mens. Zonder dat je het als ouder vaak beseft, zet deze gebeurtenis een ganse administratieve molen in werking en daarbij moet vaak een antwoord gezocht worden op heel wat vragen. Waar en wanneer moet je de geboorte of adoptie van het kind aangeven? Welke naam zal je aan jouw kind geven? Kan je de naam of voornaam van het kind wijzigen?

Adoptieouderschap verschilt fundamenteel van biologische ouderschap: je voedt het kind van andere ouders op. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. De eigenlijke adoptieakte wordt dus altijd opgesteld door een notaris of door de vrederechter.

Voorwaarden om te adopteren

Een adoptie is altijd gekoppeld aan enkele voorwaarden:

o De kandidaat-adoptieouders moeten minimum 25 jaar zijn en meer dan 15 jaar in leeftijd verschillen met het geadopteerde kind. Wanneer het gaat om het kind van uw huwelijkspartner of samenwonende partner dan moet u als adoptieouder minstens 18 jaar zijn. Het leeftijdsverschil met de geadopteerde moet in dat geval minimum 10 jaar zijn.

o Als u wilt adopteren moet u eerst een voorbereiding volgen die georganiseerd wordt door bevoegde gemeenschap. Daarna moet een jeugdrechter u geschikt en bekwaam achten om te kunnen adopteren. U moet dus de nodige sociale en psychologische kwaliteiten bezitten.

o De wettelijke ouders van een minderjarig kind moeten akkoord gaan met de adoptie.

o Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet een kind dat geadopteerd wordt zijn of haar toestemming geven.

Wie kan adopteren?

Adoptie is mogelijk voor:

o alleenstaanden

o gehuwden

o samenwonenden die geen familieband met elkaar hebben

o heteroseksuele koppels

o homoseksuele koppels

o Feitelijk samenwonenden moeten minstens drie jaar samenwonen om te mogen adopteren.

Meer informatie: http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/adoptie/

Producten