Gemeentelijke aanpassings- en verbeteringspremie

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Wat?

De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie is een premie die toegekend wordt bovenop de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden om de gemeentelijke premie te ontvangen:

 • voldoen aan de voorwaarden om de premie te ontvangen van het Vlaamse Gewest;
 • geldige facturen voorleggen voor een bedrag van minstens het dubbele van de premie;
 • de woning moet minstens 25 jaar oud zijn;
 • u kan de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn.

De gemeentelijke premie bedraagt 65 euro en wordt automatisch toegekend nadat de gemeente in het bezit is gesteld van het bewijsstuk afgeleverd door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke aanpassings- en verbeteringspremie kan niet gecumuleerd worden met de gemeentelijke renovatiepremie. De aanvrager dient een keuze te maken tussen beide premies.

De premie van het Vlaamse Gewest, waarop de gemeentelijke premie gevestigd is, kan bekomen worden voor volgende werken:

 • dakwerkzaamheden (premie 1.250 euro): een of meer onderdelen van het dak van het hoofdgebouw en de aanbouw van de woning herstellen of vernieuwen, zoals de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen, de dak(vlak)ramen,. Dakisolatie komt enkel in aanmerking indien de draagstructuur van het dak wordt vernieuwd;
 • buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro): bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieuwen als ook dubbele beglazing wordt aangebracht. U krijgt alleen een premie voor nieuwe rolluiken als u ook de ramen laat vervangen. Het elektrificeren van de rolluiken kan enkel als aanpassingswerk. Als u een veranda plaatst of vervangt, komt u niet in aanmerking voor de premie.
 • werkzaamheden aan gevels (premie 1.500 euro):
  • een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen;
  • het aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering
  • het aanbrengen van gevelisolatie;
  • het voegwerk van de woning vernieuwen al dan niet gecombineerd met gevelreiniging;
 • optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen (premie 750 euro): muren onderkappen en een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende middelen;
 • sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro): een badkamer of toilet plaatsen of vernieuwen, een tweede badkamer of toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk; Alle kosten voor leidingen en toebehoren voor watertoevoer en -afvoer, de productie van warm water en de afwerking van de vloeren, muren en het plafond in badkamer en toilet komen ook in aanmerking;
 • nieuwe elektrische installatie (premie 750 euro): de woning in stroom en telecommunicatie voorzien inclusief de aansluitingskosten en de plaatsing van de meetinstallatie. De installatie moet gekeurd zijn door een erkend orgaan.
 • risico op co-vergiftiging bestrijden:
  • een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 euro);
  • maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz (Elite) (premie 250 euro per toestel) en de plaatsing van CO- of rookmelders;
  • een volledige centrale verwarmingsinstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van CO- of rookmelders (premie 1.000 euro);
  • een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen alsook de plaatsing van CO- of rookmelder (premie: 500 euro).

U kan de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen als uw gezin een inkomen heeft van hoogstens 30.640 euro (+ 1.600 euro per persoon ten laste).

Alle info over deze premie vindt u op volgende links:

Bijkomende inlichtingen omtrent de gemeentelijke aanpassings- en verberingspremie zijn te verkrijgen op het nummer 09 243 14 39.

Documenten

subsidiereglement gemeentelijke aanpassings- en verbeteringspremie ( 557.3 kB)