Subsidie ter ondersteuning van culturele verenigingen

Cultuurdienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 04
F 09 243 14 01
cultuur@zulte.be
Medewerkers

Wat?

Het subsidiereglement ter ondersteuning van culturele en socio-culturele verenigingen tracht bij te dragen tot een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.  De subsidie bestaat in eerste instantie uit een basistoelage en, afhankelijk van de soort vereniging, kan er een extra toelage uitbetaald worden.

Verenigingen die in 2019 een jubileum zullen vieren, dienen het aanvraagformulier voor een jubileumtoelage in te dienen. 

Voor vragen of hulp bij het invullen van de formulieren, kan u altijd contact opnemen met de cultuurdienst. 

Documenten

Aanvraagformulier voor culturele verenigingen: muziekbeoefening ( 548.9 kB)

Aanvraagformulier voor culturele verenigingen: kunst- en cultuurbeoefening ( 548.4 kB)

Aanvraagformulier voor culturele verenigingen: cultureel erfgoed ( 548.9 kB)

Aanvraagformulier voor culturele verenigingen: oudstrijders en vaderlandslievende verenigingen ( 548.9 kB)

Aanvraagformulier voor culturele verenigingen: oudercomités ( 548.9 kB)

Aanvraagformulier voor culturele verenigingen: feestcomités ( 549.9 kB)

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen

Alle aanvragen dienen uiterlijk 15 september 2018 ingediend te worden.