Wapenschild, vlag & logo

Een nieuw logo voor de gemeente Zulte

In 2008 besliste het gemeentebestuur om voor onze gemeente een nieuw en eigentijds logo te laten ontwerpen. Hiervoor werd in 2009 een wedstrijd uitgeschreven waaraan iedereen kon deelnemen.
Op 4 mei 2009 werden alle 43 inzendingen geopend. Het college, geadviseerd door de gemeentesecretaris, de communicatieambtenaar en de cultuurbeleidscoördinator, koos unaniem voor het ontwerp van Charlotte Vermeersch als nieuw gemeentelogo.
Charlotte Vermeersch is opgegroeid in Olsene, op 8-jarige leeftijd verhuisde ze naar Zulte. Momenteel woont ze in Gent, waar ze een job uitoefent in de grafische sector.

Het logo

De Leie of ‘Gouden Rivier’ is hét fundament in de geschiedenis van Zulte en in het leven van onze grootouders. Het brengt gezelligheid in onze gemeente, vandaar dat het  evident lijkt het logo rond deze rivier op te bouwen.
Het logo is een symbolische weergave van de oorspronkelijke vorm van de Leie die letterlijk ‘door’ Zulte stroomt. Zoals het water zich een weg baant door het landschap, zo baant de blauwe golvende lijn zich letterlijk een weg tussen  de letters.
Ons nieuwe logo bevat 2 elementen die zodanig in elkaar verweven zijn, dat ze niet elk apart op zich kunnen bestaan. Mocht de blauwe golvende lijn niet aanwezig zijn, zou de tekst niet meer leesbaar zijn doordat een gedeelte van de letter ‘Z’ weggelaten werd. Zelfs door enkel de tekst weg te laten, ziet u dat de lijn onderbroken is, de Leie geen geheel meer vormt en dat zo het water niet kan verderstromen.
De harmonie van rechtlijnige letters en de grillige vorm van de rivier zorgt voor een stijlvol geheel. Door de blauwe golvende lijn voor en achter de letters te laten lopen wordt een diepte gecreëerd. Zoals de natuur in Zulte gevormd wordt rond de Leie, zo worden de letters U, L en E gevormd, nl. evenwijdig met of aangepast aan de blauwe golvende lijn.
Die lijn volgt u van links naar rechts, zoals de Leie door Zulte, dan Olsene en Machelen stroomt. De lijn loopt boven, onder en terug boven de letters en zorgt hierdoor voor een drie-eenheid als verwijzing naar deze 3 gemeenten.
Het lettertype en het gebruik van de kleuren ondersteunen de baseline: ‘Warm en stijlvol’.
Om een directe link met water te hebben werd blauw gekozen en om geen politieke voorkeur te uiten werd deze kleur gecombineerd met een neutraal warm-grijze kleur. Deze 2 kleuren passen perfect samen zodat ons nieuwe logo als een sterk beeld naar voor komt.

Huisstijl

Op basis van het nieuwe logo werd een huisstijl uitgewerkt voor alle interne en externe communicatie van de gemeente.

Gebruik van het logo

Het gebruik van het logo is voorbehouden voor de gemeentelijke diensten. Enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijk toelating van de gemeente kunnen anderen gebruik maken van het logo. Neem hiervoor contact met de communicatiedienst. Voor zij die deze toelating hebben, hier kan u een kwaliteitsvolle digitale versie ( 642.8 kB) downloaden.

Vlag van Zulte

Samen met het gemeentewapen werd bij de fusie van de gemeenten ook een nieuwe gemeentevlag bekrachtigd.

De officiële beschrijving van deze vlag luidt als volgt: "gevierendeeld van groen en van geel".

Dit betekent dat de linkerbovenhoek en de rechterbenedenhoek van de vlag groen gekleurd zijn, terwijl de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek geel getint zijn.

Wapenschild van Zulte

Na de gemeentefusie van 1 januari 1977 werd onze gemeente opgelegd een nieuw gemeentewapen te voeren. Uiteraard zou dat wapen bestaan uit figuren, afgebeeld op de vroegere gemeentewapens van de deelgemeenten.  

Zulte voerde het wapen van de familie Limnander

Olsene voerde het wapen van de familie Lanchals

Machelen voerde het wapen van de familie van der Meere

Wapenschiild Zulte kleur
Klik om te vergroten
Het nieuwe gemeentewapen werd bekrachtigd in het Staatsblad van 8 juli 1986.

De hertenkoppen werden overgenomen van het wapen van de pilootgemeente Zulte. De zwaan is het erfdeel van de gemeente Olsene en de drie moerbeibladeren vertegenwoordigen de deelgemeente Machelen.

In heraldieke termen is het wapen als volgt beschreven:
"In sinopel (groen) drie aanziende hertenkoppen van goud. In azuur (blauw) drie omgekeerde moerbeibladeren in goud. Het schild getopt met een zwaan van zilver".