Subsidie ter ondersteuning van ontspanningsinstellingen en zorginstellingen

Wat?

De gemeente Zulte kent een rijk verenigingsleven, waaronder ook heel wat verenigingen die niet onder het subsidiereglement van jeugd, sport of cultuur vallen. Om ook deze verenigingen te kunnen ondersteunen, worden jaarlijks toelagen uitbetaald aan ontspanningsinstellingen en zorginstellingen zoals duivenmaatschappijen, politionele instellingen, instellingen voor gehandicapten, land- en tuinbouwgroepen,...en dit als waardering voor hun werking ten dienste van de Zultse bevolking.

Deze verenigingen dienen jaarlijks een aanvraagformulier voor betoelaging in te dienen dat u hier kan downloaden.

Verenigingen die hun werking op de gemeente Zulte hebben, moeten bovendien voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het erkenningsreglement voor Zultse verenigingen en dus eenmalig een erkenningsdossier indienen en daarna jaarlijks erkennen aan de voorwaarden te blijven voldoen.

De erkende Zultse verenigingen die in 2019 een jubileum vieren, kunnen het aanvraagformulier voor een jubileumtoelage invullen.

Voor vragen of hulp bij het invullen van de formulieren, kan u altijd contact opnemen met de cultuurdienst.

Documenten

Aanvraagformulier werkingstoelage voor erkende ontspanningsinstellingen:

- Milieubescherming ( 475.1 kB)

- Dierenbescherming ( 475.6 kB)

- Land, tuin- en bosbouw ( 475.1 kB)

- Sociaal- cultureel werk ( 475.1 kB)

- Politiediensten ( 474.6 kB)

Aanvraagformulier werkingstoelage voor niet-erkende ontspanningsinstellingen: 

- Land, tuin- en bosbouw ( 470.0 kB)

- Gezondheidspromotie en ziektepreventie ( 470.0 kB)

Aanvraagformulier werkingstoelage voor zorginstellingen die personen uit Zulte verzorgen ( 507.4 kB)

Aanvraagformulier werkingstoelage voor erkende Zultse zorginstellingen ( 496.1 kB)

Alle subsidiedossiers dienen uiterlijk 15 september 2018 ingediend te worden.