Burgerparticipatie

logo burgerparticipatie vbtb
Klik om te vergroten

Het gemeentebestuur biedt u, onder andere via de buurtvergaderingen, de kans om mee na te denken over het gemeentelijke beleid.

Buurtvergaderingen

Het gemeentebestuur startte in 2013 met de organisatie van buurtvergaderingen. Hiervoor delen we de gemeente op in 7 buurten. Elke buurt zal om de twee jaar bezocht worden. Het aanwezige publiek kan op voorhand, maar ook op de vergadering zelf, vragen stellen over thema’s die van algemeen belang zijn voor de buurt. Het gemeentebestuur, aangevuld met de wijkagent, probeert hier dan op of na de vergadering in de mate van het mogelijke op te antwoorden.

In 2018 worden volgende buurten bezocht:

Zulte Zuid West: 7 maart – Gaston Martenszaal

Zulte Zuid Oost: 18 april – Gaston Martenszaal

Machelen Zuid: 6 juni – Guldepoort

Olsene Zuid: 20 juni – Gemeentehuis

In 2017 werden volgende buurten voor de derde keer bezocht:

'Machelen Noord': Het verslag kan u hier ( 18.1 kB)nalezen.

'Olsene Noord': Het verslag kan u hier ( 17.7 kB)nalezen.

'Zulte Noord': Het verslag kan u hier ( 19.1 kB)nalezen.

Alle buurten werden in 2015 en 2016 voor de tweede keer bezocht:

'Machelen Noord': Het verslag kan u hier ( 52.2 kB)nalezen. 

'Olsene Noord': Het verslag kan je hier ( 49.2 kB)nalezen.

'Zulte Noord': Het verslag kan je hier ( 48.6 kB)nalezen.

'Machelen Zuid': Het verslag kan je hier ( 42.0 kB)nalezen.

'Olsene Zuid': Het verslag kan je hier ( 47.6 kB)nalezen.

'Zulte Zuid Oost': Het verslag kan je hier ( 45.1 kB)nalezen.

'Zulte Zuid West': Het verslag kan je hier ( 53.2 kB)nalezen.

Alle buurten werden in 2013 en 2014 voor de eerste keer bezocht:

‘Machelen Noord’: Het verslag kan u hier ( 30.7 kB) nalezen.

'Olsene Noord': Het verslag kan u hier ( 43.5 kB)nalezen. 

'Zulte Noord': Het verslag kan u hier ( 39.4 kB)nalezen.

'Zulte Zuid Oost': Het verslag kan u hier ( 79.4 kB)nalezen.

'Machelen Zuid'. Het verslag kan u hier ( 45.6 kB)nalezen.

'Olsene Zuid'. Het verslag kan u hier ( 49.7 kB)nalezen.

'Zulte Zuid West'. Het verslag kan u hier ( 54.8 kB)nalezen.

Themavoormiddag

Een eerste inspraakmogelijkheid kreeg u op de themavoormiddag op 16 juni 2013. Het gemeentebestuur maakte in 2013 een beleidsplan voor de periode 2014-2019 en nodigde de hele bevolking uit hierover mee na te denken.

De burger kon aan een "Hoera- en Klaagmuur" specifieke knelpunten, verbetervoorstellen,... maar ook goed lopende zaken noteren. Het verslag van deze oefening kan u hier ( 21.0 kB) nalezen.

Daarnaast werd er aan thematafels verschillende vragen gesteld aan de burger. De volledige weergave hiervan, kan u hier ( 113.7 kB) eveneens integraal raadplegen.