Overlegorganen

Naast de officiële adviesraden heeft de gemeente nog een aantal overlegorganen. Deze overlegorganen bestaan meestal uit 1 of meerdere specifieke partijen, dit in tegenstelling tot de adviesraden waar een zo breed mogelijk publiek is vertegenwoordigd.