Managementteam

Het managementteam (MAT) van de gemeente Zulte zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het vlak van organisatie, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Dit alles wordt ondermeer vastgelegd in het strategisch meerjarenplan.
Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de afdelingshoofden. Deze afdelingen groeperen de diensten met gelijkaardige doelstellingen of eenzelfde werkveld. Het organogram geeft een beeld van de structuur van al de stadsdiensten binnen de afdelingen.

Leden managementteam:

29-gemeentesecretaris - kopie web

Sylvie Bohez

Gemeentesecretaris

T 09 243 14 70

28-Lieven - kopie- web

Lieven Van Hauwaert

Financieel Beheerder

T 09 243 14 54

22-bestuurssecretaris- website

Aanje Kints

Bestuurssecretaris

T 09 243 14 68

13-Ludwig- website

Ludwig Vanluchene

Diensthoofd Ruimtelijke Ordening

T 09 243 14 34

Pagina 25 Stefanie Colpaert

Stefanie Colpaert

Bestuurssecretaris Externe Zaken

T 09 243 14 20