College

Het college van burgemeester en schepenen wordt verkozen uit de gemeenteraad en is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het zorgt ervoor dat de beslissingen van de gemeenteraad nagekomen en uitgevoerd worden. Het schepencollege van Zulte vergadert wekelijks op donderdag in het gemeentehuis (deze vergaderingen zijn niet openbaar).

Als bestuursorgaan heeft zij het beheer over de gemeentegoederen: inrichtingen, gemeentewerken, beheer van de privé-eigendommen van de gemeente, onderhouden van buurtwegen, rioleringen, waterlopen,...

Samenstelling :

Simon - kopie

Burgemeester

Simon Lagrange (Open Zulte)
Limnanderdreef 19, 9870 Zulte
T 09 243 14 72 (gemeentehuis)
gsm 0478 35 05 91
simon.lagrange@zulte.be

Zitdagen: altijd welkom, maar graag vooraf een afspraak maken.

Bevoegdheden:
Algemeen beleid & personeel,
Politie, Brandweer & veiligheid,
Informatie en communicatie, e-government, burgerparticipatie
Intergemeentelijke samenwerking

Sophie - kopie

1e schepen

Sophie Delaere (Open Zulte)
Waalbeekstraat 45, 9870 Zulte
gsm 0479 87 35 79
sophie.delaere@zulte.be

Zitdagen: altijd welkom, maar graag vooraf een afspraak maken

Bevoegdheden:
Openbare werken en patrimonium,
Ondernemen en tewerkstelling,
Feestelijkheden

Olivier - kopie

2e schepen

Olivier Peirs (GVZ)
Molenstraat 39, 9870 Zulte-Olsene
gsm 0479 42 67 33
olivier.peirs@zulte.be

Zitdagen: altijd welkom, maar graag vooraf een afspraak maken

Bevoegdheden:
Ruimtelijke ordening en stedebouw,
Financiën en kerkfabrieken,
Sport

Michaël - kopie

3e schepen

Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte)
Posthoornstraat 11 A, 9870 Zulte-Machelen
gsm 0476 32 78 97
michael.vandemeulebroecke@zulte.be

Zitdagen: altijd welkom, maar graag vooraf een afspraak maken

Bevoegdheden:
Mobiliteit en verkeersveiligheid,
Wonen,
Jeugd,
Cultuur

FilipPeers

4e schepen (2016-2018)

Filip Peers (GVZ)
Toverhoek 13, 9870 Zulte-
gsm 0496 56 06 66
filip.peers@zulte.be

Zitdagen: altijd welkom, maar graag vooraf een afspraak maken

Bevoegdheden:
Milieu, energie, groenbeleid, dierenwelzijn,
Landbouw,
Toerisme
Bevolking, Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Frederic2

5e schepen

Frederic Hesters (Open Zulte)
Olsenestraat 196, 9870 Zulte-Olsene
T 09 221 15 20
frederic.hesters@zulte.be

Zitdagen: altijd welkom, maar graag vooraf een afspraak maken

Bevoegdheden:
Onderwijs,
Seniorenzorg,
Gelijken kansen en mensen met een handicap,
Ontwikkelingssamenwerking

Linda

OCMW-voorzitter
Linda Detailleur (N-VA)
Kapellestraat 70 0202, 9870 Zulte
gsm 0486 12 92 20
lindadetailleur@ocmwzulte.be

Bevoegdheden:

Welzijn,
Sociale Zaken,
Gezondheid,
Kinderopvang

PDF_3694b
Klik om te vergroten