Bestuur

Het bestuur van de gemeente Zulte wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Iedere 6 jaar worden er gemeenteverkiezingen gehouden, deze verkozenen vormen samen de gemeenteraad. Uit deze gemeenteraad worden de burgemeester en de 5 schepenen verkozen, zij vormen samen het college van burgemeester en schepenen.