Subsidie voor gebruik van herbruikbare luiers

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Wat?

Om de hoeveelheid restafval te verminderen wenst de gemeente Zulte jonge ouders te helpen bij de aankoop van een startpakket herbruikbare luiers.

Subsidiebedrag

De subsidie is vastgelegd op 50% van het aankoop- of huurbedrag, met een maximum van 125,00 euro.

Documenten