Vacantverklaring plaatsen meikermis in Olsene.

Het gemeentebestuur van Zulte brengt ter kennis dat volgende plaatsen vacant zijn op de meikermis in Zulte (1ste zondag na 3 mei):

1. Attractietype: Autoscooter:

 • Maximum grootte attractie: 27 x 14 meter;
 • Situering standplaats: Willem Van Olseneplein, Olsene;
 • Periode: meikermis Olsene (altijd 1ste zondag na 3 mei);
 • Duur van toewijzing: abonnement voor 5 jaar, stilzwijgende verlenging;

2. Attractietype: kindermolen:

 • Maximum grootte attractie: max 12 x 12 meter;
 • Situering standplaats: Willem Van Olseneplein, Olsene;
 • Periode: meikermis Olsene (altijd 1ste zondag na 3 mei);
 • Duur van toewijzing: abonnement voor 5 jaar, stilzwijgende verlenging;

Kandidaturen worden ingediend uiterlijk tegen 7 januari 2019:

  • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte;
  • ofwel bij persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding;
  • ofwel per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
  • Naast de aanvraag met beschrijving van de attractie, moet een afschrift bezorgd worden van:
   • de machtiging kermisactiviteiten als werkgever;
   • een copy van de identiteitskaart (correcte geldigheid);
   • verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brand en ontploffing;
   • recent keuringsattest van het toestel

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de cultuurdienst op T 09 243 14 22 of cultuur@zulte.be.

Terug naar alle nieuws