Vragen en voorstellen aan de raad

Wens je een vraag te stellen of een voorstel te richten aan de raad, dan kan je dit voortaan persoonlijk doen bij het begin van een raadszitting.

  • De vergaderingen van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaan door elke 4e dinsdag van de maand, om 19.30 uur, in de Raadzaal van het gemeentehuis. In de maand juli is er geen vergadering.

Doelgroep

  • Elke inwoner van Zulte

Voorwaarden

De vragen of voorstellen moeten gaan over zaken van algemeen belang die tot de bevoegd van de raad behoren.

  • Deze kunnen zowel betrekking hebben op zaken die door de gemeenteraad of door de raad voor maatschappelijk welzijn worden behandeld.

Onderstaande zaken kun je dus niet vragen:

  • Concrete, persoonlijke verzoeken
  • Zaken die niet tot de bevoegdheid van de raad behoren

Procedure

  • Richt jouw vraag of voorstel aan de voorzitter van de raad, nl. Francky De Coster.
  • De voorzitter gaat na of jouw vraag of voorstel tot de bevoegdheid van de raad behoort.
  • Wordt de vraag minstens 14 kalenderdagen vóór de dag van de vergadering ingediend, dan word je in principe uitgenodigd voor de eerstvolgende zitting van de raad.
  • Voordat de vergadering van start gaat, mag je jouw vraag of voorstel toelichten.
Gegevens aanvrager
Door het indienen van deze vraag verbindt de indiener zich ertoe om de vraag mondeling toe te lichten ter zitting waarvoor hij wordt uitgenodigd.

Openingsuren

Secretariaat
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 11
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak