Vogelgriepvirus vastgesteld in België: vanaf maandag 15 november 2021 geldt ophokplicht in heel het land

  • 15 november 2021

Op vrijdag 12 november 2021 is bij een wilde gans in de gemeente Schilde (provincie Antwerpen) een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Daarom gaat vanaf 15 november een periode in van verhoogd risico voor vogelgriep voor het hele land, met onder andere ophokplicht voor zowel professionele pluimveehouders als hobbyhouders. Wees waakzaam!
Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden van kracht in deze periode van verhoogd risico:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en zo het pluimvee beschermen. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de bioveiligheidsmaatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van de insleep van vogelgriep bij hun dieren door (contacten met) wilde vogels.
 

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.
Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

  • Meer info over vogelgriep en een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV.”