Veneco stelt haar toekomstplan voor

  • 2 juli 2019

 

Onze gemeente maakt deel uit van Veneco, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent.

Waarvoor kunnen wij bij Veneco terecht?

  • Studie en realisatie van het economisch grondbeleid en economische ontwikkeling door aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen.
  • Ondersteuning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
  • Studie en realisatie van het woonbeleid.
  • Adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid in het algemeen, en in het bijzonder rond energie en klimaat, erfgoed en archeologie, egovernment, grondbeleid, woonbeleid, handhavingsbeleid en mobiliteit.

 

Hoe Veneco de gemeenten verder ondersteunt in deze legislatuur, leest u in het strategisch plan dat op 20 juni 2019 werd voorgesteld: