Update 8 juni: aanpak coronavirus

  • 13 maart 2020

De federale overheid legt maatregelen op om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken en kwetsbare groepen te beschermen. Meer info over de federale maatregelen vind je hier.

Deze maatregelen hebben uiteraard ook voor onze gemeente een belangrijke impact.

Alle diensten werken voortaan uitsluiten op afspraak. Maak hier je afspraak.


Je kan ook veel zaken digitaal aanvragen via www.zulte.be/online-aanvragen.
Daarnaast kan je als burger ook veel attesten uit het Rijksregister halen, alsook attesten Burgerlijke Stand die opgemaakt zijn na 31 maart 2019. Deze zijn terug te vinden in MIJN DOSSIER (https://mijndossier.rrn.fgov.be ), de online toepassing die 24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is. Deze attesten en akten kan elke burger van thuis uit downloaden.

 

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?


Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:
- Was regelmatig jouw handen. Doe dit grondig en lang genoeg
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
- Hoest of nies in de binnenkant van jouw elleboog als je geen zakdoek bij hebt.
- Blijf thuis als je ziek bent.
- Vermijd handen geven of kussen bij begroetingen.
- Raak jouw gezicht zo weinig mogelijk aan.

- Draag een mondmasker

Meer info: Heb je vragen over het COVID-19 virus? Bekijk de FAQ op www.info-coronavirus.be of bel naar het gratis nummer 0800 14 689.