Trage wegen - wandelwegels

 • Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Er zijn verschillende soorten: veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden, …
 • Een  "trage wegenplan" zorgt voor het behoud van de trage wegen. Er wordt rekening gehouden met de wensen en suggesties van alle trage wegengebruikers in de gemeente.

 

Nut

Trage wegen zijn:

 • een paradijs voor zwakke weggebruikers
 • van belang voor natuurverbinding
 • beladen met cultuurhistorische waarde
 • uitermate geschikt voor duurzame recreatie

 

Overzicht

Plan van de benoemde trage wegen

ZULTE

 • Moortelputweg: verbindt de Leiestraat met de Oeselgemstraat
 • Wappersweg: verbindt de Waalstraat met de Zaubeekstraat
 • Patrijsbulk: is de verzamelnaam voor de vijf toegankelijke doorsteekjes tussen de Nachtegaalstraat, Olsenestraat, Fazantstraat en Koekoekstraat

OLSENE

 • Stapweg: verbindt de Groeneweg met de Grote Steenweg en loopt langs het domein van Kasteel Ter Wallen
 • Kasteeldreef: verbindt de twee uiteinden van de Kasteelstraat (ter hoogte van de Machelenstraat en de Grote Steenweg)
 • Sterkebeekweg: verbindt de Kasteelstraat met de Heirweg, ter hoogte van de Oliebergstraat

MACHELEN

 • Gaverweg: ligt in het verlengde van de Gaverweg, kruist de Rijksweg en loopt verder richting spoorweg
 • Genomen Trapweg: deze weg verbindt de Hoevestraat met de Veerstraat en gaat over in de Kerkweglos
 • De Broeken: ligt tussen de Zandweg en de Dorpsstraat
 • Meirekouter: tussen de Leie en Oude Leie, ligt in het verlengde van de Grammenestraat
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak

Ook interessant voor jou