Toegankelijkheid begraafplaatsen bij ontruimingsprocedure

  • 2 juni 2020

Op de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen worden een aantal graven ontgraven. Deze ontruimingsprocedure stond in maart-april gepland, maar werd uitgesteld omwille van het coronavirus. De ontruimingsprocedure zal nu worden uitgevoerd vanaf 9 juni 2020.

Hierdoor zullen de begraafplaatsen tijdelijk minder vlot of plaatselijk niet toegankelijk zijn. De uitvoering van de werken gebeurt tijdens de gewone werkuren. De begraafplaatsen zullen 's avonds en in het weekend wel toegankelijk zijn.

Meer informatie kan je bekomen bij de dienst burgerzaken, T 09 243 14 02 of burgerzaken@zulte.be.