Tenlasteneming (uitnodiging toerist of familie)

Dit document (bijlage 3bis) is nodig indien een inwoner van Zulte een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en de genodigde zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Doelgroep

 • zowel voor visumplichtige als niet-visumplichtige genodigden

Voorwaarden

 • De Zultenaar die de tenlasteneming doet:
  • beschikt over voldoende middelen
  • heeft de Belgische nationaliteit of is toegelaten om voor onbepaalde duur in België te verblijven

Procedure

 • de Zultenaar komt persoonlijk aan het loket om het formulier in te vullen.

Visumplichtige vreemdeling:

 • De gemeente legaliseert en dateert het document tenlasteneming.
 • De Zultenaar stuurt het origineel document tenlasteneming op naar de visumaanvrager, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen.
 • De visumaanvrager beschikt over een termijn van 6 maanden om naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post te gaan en daar een visumaanvraag in te dienen.
 • De Belgische diplomatieke of consulaire post zal, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken beoordelen.
 • Bij afgifte van het visum, wordt ook het origineel document tenlasteneming overhandigd. Dit document moet voorgelegd worden bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Niet-visumplichtige vreemdeling:

 • De gemeente stuurt het document tenlasteneming op naar de dienst vreemdelingenzaken.
 • Na goedkeuring wordt Zultenaar uitgenodigd om het document tenlasteneming op te halen.
 • De Zultenaar stuurt het document tenlasteneming op naar de vreemdeling die naar België wil reizen.

Bedrag

 • gratis

Nodig

 • identiteitskaart

 • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt, zoals:

  • loonfiches van de laatste 3 maanden
  • pensioenfiches
  • belastinguittreksel van het voorafgaande jaar
  • ...
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Vlaamse feestdag
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli - 21 juli gesloten