Stedenbouwkundige verordening

Dit zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

Het kan dus gaan om:

Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Deze leggen voor het grondgebied van de gemeente een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: hoogte en diepte van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, regels rond meergezinswoningen,...

De gemeente heeft 2 verordeningen:

Openingsuren

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
13:30-19:00