Stedenbouwkundig attest

Wat

Door een stedenbouwkundig attest op te vragen kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. tijdens de geldigheidsduur van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften,
  2. de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden,
  3. het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

 

Let op!

  • Dit attest is géén vergunning voor stedenbouwkundige handelingen

De vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Voorwaarden

  • je hebt geen architect nodig
  • je hoeft geen eigenaar van het perceel te zijn

Procedure

  • Je hebt zelf al een behoorlijk concreet zicht op wat je op het perceel wil (ver)bouwen. Je laat eigenlijk al een voorontwerp van je bouwplan goedkeuren. Zo vermeld je in het dossier: om welk soort woning het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant... Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp.
Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Warning 15 augustus gesloten