Sociale Huur

Als je moeilijkheden hebt om een betaalbare woning te vinden, kan je je inschrijven op de wachtlijst voor de sociale appartementen van het Sociaal Huis.

Procedure

  • Je schrijft je telefonisch in op de wachtlijst.

  • Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare appartementen kan de wachttijd sterk variëren. Je wordt hierover geïnformeerd bij inschrijving.
  • Je mag je bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.
  • De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Bedrag

Als je akkoord gaat met het appartement dat je wordt aangeboden, sluit je een huurcontract  af met het Sociaal Huis. Je betaalt een vaste huurprijs, die afhangt van jouw inkomen.

Nodig

  • je identiteitskaart
  • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW,…
  • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid, de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt, het VAPH,…
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Huisvesting
Sociaal huis
Staatsbaan 148
9870 Zulte
België
09 321 84 28
09 388 58 85
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 16:00
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 16:00
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 16:00
Op afspraak
Warning 15 augustus gesloten

Ook interessant voor jou