Samenstelling en bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen

Simon Lagrange
Burgemeester
Algemeen beleid & personeel, Politie, Brandweer & veiligheid, Communicatie, digitalisering en burgerparticipatie, Evenementen, I
België
09 243 14 72
0478 35 05 91
Sophie Delaere
1e Schepen
Openbare werken, openbaar groen en patrimonium, Lokale economie, Toerisme, Landbouw
België
09 243 14 74
0479 87 35 79
Michael Vandemeulebroecke
2e Schepen
Mobiliteit en verkeersveiligheid, Wonen, Jeugd, Cultuur, Begraafplaatsen
België
Frederic Hesters
3e Schepen
Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn, Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Gezondheid, Gelijke kansen
België
Olivier Peirs
4e Schepen
Ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen, Financiën en kerkfabrieken, Sport
België
0479 42 67 33
Linda Detailleur
5e Schepen en voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst
Welzijn, Sociale Zaken, Welzijn, Seniorenzorg, Kinderopvang
België