Projecttoelage

Voorwaarden

  • Cultuur- en jeugdprojecten kunnen in aanmerking komen voor een projecttoelage. Alle voorwaarden staan opgesomd in het reglement voor projectondersteuning.

Procedure

  • Dien de aanvraag tot projecttoelage, ten minste 6 weken voorafgaand aan het project, in.
  • De betrokken adviesraad verleent advies.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist of het project al dan niet in aanmerking komt voor een toelage.

Bedrag

  • Het bedrag van de toelage wordt toegekend op basis van het verschil tussen inkomsten en uitgaven.
  • Het toegekende bedrag kan niet meer bedragen dan 1.200 euro per ingediend project. 
Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak